KONKURS DOBREJ PIOSENKI

5 postów

Konkurs Dobrej Piosenki odbywa się w ramach Festiwalu im. Kaliny Jędrusik. Podstawowymi celami Konkursu są: prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Kaliny Jędrusik, a także promocja utalentowanych wokalistek i wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

Przejrzyj treści publikowane w poszczególnych latach