Klub Literacki Złota Jesień

Klub Literacki „Złota Jesień” powstał w 2000 roku. Jego założycielkami były: Marianna Falkowska, Irena Biełuńska i Lena Głowacka. Pierwszym konsultantem grupy był znany częstochowski poeta, Tadeusz Gierymski. Z kolei od 2002 roku opieką merytoryczną klubu zajmuje się dr Beata Łukarska, historyczka literatury z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

W 2015 roku Klub obchodził swoje 15-lecie działalności.

Klub pełni ważną rolę kulturotwórczą. Jego spotkania są otwarte i mają charakter warsztatowy, zatem mogą w nich uczestniczyć wszyscy, którzy próbują swoich sił w pisaniu – tu uzyskają pomoc, poradę i ocenę prób pisarskich, a nade wszystko spotkają się z życzliwą atmosferą. Klub jest miejscem spotkań ludzi na różnych etapach życia, wykonujących różne zawody, co sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnej inspiracji.
~Janusz Hurnik

Obecnie spotkania Klubu odbywają się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w każdą środę o godzinie 14:00. Z kolei od 7 lutego 2023 roku grupa będzie spotykała się w każdy wtorek od godziny 15:30. Dokładny rozkład spotkań można znaleźć w Kalendarzu Wydarzeń.

zdjęcie zbiorowe członków klubu literackiego złota jesień z 2003 roku z wieczora autorskiego w gaude mater
Klub Złota Jesień w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie podczas wieczoru autorskiego Olgi Bąkowskiej (luty 2003r.). Fot. z archiwum OPK; od lewej stoją: Mariola Florek (opiekunka klubu), Joanna Stala, Daniela Ignaciuk, Bartek Mazur (z mamą), Irena Biełuńska (współzałożycielka klubu), Marian Lenartowicz, Teresa Moraś, Małgorzata Franc, Jacek Stawiarski, Teresa Nengo, dr Beata Łukarska (wykładowczyni), od lewej siedzą Hortencja Rakowska, Alicja Nowak, Janina Harciarek, Marianna Falkowska (współzałożycielka), Lena Głowacka, Olga Bąkowska
zdjęcie zbiorowe klubu złota jesień podczas spotkania w ośrodku promocji kultury w częstochowie
Klub Złota Jesień w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie podczas wieczoru jubileuszowego (2015r.). Fot. z archiwum OPK; od lewej Elżbieta Kucharzewska, Barbara Strzelbicka, Irena Biełuńska, Alicja Nowak, Barbara Dróżdż, dr Beata Łukarska, Marian Lenartowicz, Wanda Sowińska, Jan Ciesielski, Zygryda Coner, Włodzimierz Blukacz, Anna Jędryka, Lech Górnicki, Olga Bąkowska, Lech Grochulski, Anna Jabłońska, Artur Gielezy, Paulina Surma.
Skip to content