Festiwal-Kaliny-Jędrusik-2018-Ośrodek-Promocji-Kultury-Częstochowa

Konkurs Dobrej Piosenki 2018 – REGULAMIN

Konkurs Dobrej Piosenki jest zaadresowany do każdego wokalisty przed debiutem płytowym, bez ograniczeń wiekowych.

I. Organizator

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

II. Cele Konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Wojciecha Młynarskiego.
2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

III. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna musi być z
repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa
(mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst w języku polskim.
3. Demo (piosenki zgłoszone do konkursu, nagrane na płytę CD w formacie audio) należy nadesłać
na adres:
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem
„Festiwal im. Kaliny Jędrusik”, do dnia 16 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do
płyty należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl). W
przypadku braku możliwości odtworzenia płyty ze względów technicznych (uszkodzenie pliku,
inny format itp.) zgłoszenie zostanie odrzucone jako niezgodne z regulaminem.
Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do 26 marca 2018 r.
5. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2018
r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki
są zabronione.

IV. Kryteria oceny i nagród

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność
artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda – Grand Prix w wysokości 3.000 zł brutto
– II nagroda w wysokości 2.000 zł brutto
– III nagroda w wysokości 1.000 zł brutto
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2019 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

V. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla
wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Festiwalu
informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
4. Uczestnicy konkursu oraz akompaniatorzy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie
www.gaudemater.pl

Skip to content