O Ośrodku

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie

Poznajmy się. Tutaj dowiesz się, kim jesteśmy, co robimy i jakie mamy cele na przyszłość. Sporo informacji o nas znajdziesz także w mediach społecznościowych na naszych profilach.

OŚRODEK

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w 1991 roku. Jest miejscem otwartym dla różnych grup odbiorczyń i odbiorców, a także dla i artystek i artystów ze wszystkich obszarów sztuki. Zajmuje się organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiem wyjątkowych zjawisk artystycznych oraz animacją i edukacją kulturalną. Ośrodek tworzy społeczność, którą łączy przede wszystkim jedno – miłość do kultury.

Wśród głównych celów działalności Ośrodka znajduje się między innymi upowszechnianie najbardziej wartościowych zjawisk muzycznych, w tym również światowego dorobku muzyki sakralnej, promowanie polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa, popularyzacja lokalnych artystek i artystów, animowanie społeczności lokalnej, pobudzanie mieszkanek i mieszkańców miasta do podejmowania własnych inicjatyw, tworzenie nowych form edukacji kulturalnej, czy też promowanie miasta Częstochowy.

Ośrodek Promocji Kultury skupia się przede wszystkim na trzech obszarach: muzyce, sztuce i literaturze, przygotowując koncerty, wystawy i spotkania autorskie. Ponadto realizuje inicjatywy i projekty interdyscyplinarne. Organizuje między innymi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal im. Kaliny Jędrusik, JAZZtochowę, Classic Tea, Koncerty Letnie w Altanie, Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Międzynarodowe Biennale Miniatury, Literackie Piątki, Noc Kulturalną. Współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi animatorkami i animatorami kultury, a także wspiera osoby zajmujące się kulturą niezawodowo.

CELE OŚRODKA

    Ogólne cele Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” są następujące:

  • upowszechnianie światowego dorobku muzyki sakralnej, promocja najbardziej wartościowych zjawisk muzycznych w Polsce i za granicą, promocja młodych muzyków;
  • promocja polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa;
  • promocja lokalnych twórców;
  • animacja społeczności lokalnej – pobudzanie mieszkańców miasta do podejmowania własnych inicjatyw;
  • tworzenie nowych form edukacji kulturalnej dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Częstochowy i regionu;
  • promocja miasta Częstochowy.

LUDZIE OŚRODKA

Ewa Kłosińska

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie
eklosinska[małpa]gaudemater.pl

Magdalena Grabałowska

Główna Księgowa
mgrabalowska[małpa]gaudemater.pl

Mariola Florek

Kierownik Działu Animacji Kultury i Organizacji Imprez
mariola[małpa]gaudemater.pl

Robert Sękiewicz

Kurator Wystaw, działania projektowe i wydawnicze
robert[małpa]gaudemater.pl

Agnieszka Gepchard

Administracja (Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych)
agnieszka[małpa]gaudemater.pl

Skip to content