Aleksandra Jakubczak (1. nagroda) konkurs plastyczny 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury

Konkurs plastyczny Biennale Miniatury 2020

Międzynarodowe Biennale Miniatury to wydarzenie artystyczne, podczas którego prezentujemy prace plastyczne w formacie nie przekraczającym wymiarów 10 na 10 centymetrów. Co dwa lata artystki i artyści z całego świata przesyłają setki prac. Te następnie zaprezentujemy zarówno w Ośrodku Promocji Kultury, jak i w galeriach w Polsce i zagranicą.

Konkurs plastyczny na miniaturę

Konkurs plastyczny Biennale Miniatury to tak naprawdę wystawa o charakterze konkursowym. Aby wziąć w niej udział należy przesłać prace w formacie nie przekraczającym wymiarów 10 na 10 centymetrów. W zmaganiach mogą wziąć udział zarówno osoby zajmujące się sztuką profesjonalnie, jak i studentki czy studenci uczelni artystycznych (należy jednak posiadać minimalnie dyplom licencjacki).

Nowy termin przyjmowania prac

Nowy termin przyjmowania prac na konkurs plastyczny Biennale Miniatury 2020 został wyznaczony na 30 czerwca 2020 roku (liczy się data nadania przesyłki). Do tego dnia czekamy na zgłoszenia i prace artystek i artystów z całego świata.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w biennale można znaleźć w regulaminie na stronie internetowej: biennale.art.pl. Tam znajdują się regulamin i karta zgłoszeniowa do tegorocznej edycji.

Wystawa Biennale Miniatury 2020

Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń specjalnie powołane jury oceni prac oraz zakwalifikuje prace do wystawy i przydzieli nagrody. Otwarcie wystawy w Ośrodku Promocji Kultury nastąpi 29 sierpnia 2020. Po prezentacji prac w Częstochowie udostępniamy wystawę zwiedzającym w kraju i za granicą, eksponując ją w zaprzyjaźnionych galeriach.

10. Międzynarodowe Biennale Miniatury

Dwa lata temu swoje uczestnictwo do jubileuszowej edycji wystawy zgłosiły się 254 osoby z 22 krajów, które łącznie nadesłały 671 miniatur. Jury postanowiło wówczas zakwalifikować 289 prac 153 autorów. Mogliśmy więc obejrzeć dzieła artystek i artystów między innymi z Meksyku, Południowej Afryki, Izraela, Kanady, Indii, Australii oraz Polski.

il. Aleksandra Jakubczak, fragment miniatury, 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury 2018

Skip to content