Reprodukcja obrazu Mateusza Pawełczyk

Przegląd. Wystawa Mateusza Pawełczyka

Od początku lipca 2021 w Ośrodku Promocji Kultury można oglądać wystawę indywidualną Mateusza Pawełczyka. Wernisaż wystawy odbędzie się 2 lipca o godzinie 19.00. W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny.

Przegląd

Tytuł wystawy Mateusza Pawełczyka nawiązuje do jednego z najistotniejszych wydarzeń środowiska akademickiego, a więc przeglądu podsumowującego pracę studenta w danej pracowni dyplomowej. W przypadku autora w tygodniu otwarcia wystawy przypada właśnie taka ocena po czterech semestrach kształcenia w szkole doktorskiej, której jest uczestnikiem. Dlatego artysta postanowił pokazać efekty swoich działań i poszukiwań twórczych, a jego prace odnoszą się do relacji między materią malarską, środkami wyrazu oraz – jak sam tłumaczy – de/kompozycją obrazu.

– By tradycji malarskiego przeglądu stało się zadość, proponowaną ekspozycje rozszerzyłem o wszelkiego rodzaju szkice oraz malarskie notatki, które w ujęciu realizowanego przeze mnie cyklu obrazów stanowią istotne dane i składają się w sposób pośredni lub bezpośredni na właściwe wielkoformatowe obrazy – dodaje Mateusz Pawełczyk. – Proponowaną ekspozycją chciałbym zatem zaprosić odbiorcę do pracowni, w pewien sposób ujawnić proces poszukiwań, który doprowadził mnie do prezentowanych zestawień.

Mateusz Pawełczyk

Mateusz Pawełczyk urodził się w 1991 roku, w 2015 roku zdobył dyplom z wyróżnieniem w pracowni Włodzimierza Kuleja na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). Aktualnie kształci się w szkole doktorskiej UJD w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, na przykład „Reflections on creations and space” w Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2021), podczas XXI Festiwalu Sztuki Wysokiej w Galerii „Stalowe Anioły” w Bytomiu (2020), „Stop!Smog” w Domu Polski Południowej w Belgii (2019) czy też „Collaborative Project” w Chiang Mai University Art Center w Tajlandii (2018).

Prezentował swoje prace podczas wystawy indywidualnych, między innymi „Nieznaczności” w Galerii Łaźnia w Radomiu (2021), „Prywatne Tragedie” w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w Częstochowie (2020) czy też „Heartbreakers&Promises” w Galerii Uniwersytetu Chiang Mai w Tajlandii (2020). Ponadto organizował wystawy innych artystów i wydarzenia naukowe.

Zasady sanitarne

W Ośrodku Promocji Kultury obowiązują określone zasady sanitarne. Osoby zwiedzające są zobowiązane do ich przestrzegania. Przede wszystkim należy zasłaniać usta i nos, zdezynfekować dłonie oraz zachować bezpieczny dystans. W instytucji obowiązuje także limit osób, mogących przebywać w środku w tym samym czasie.

Szczegóły można poznać na specjalnej podstronie: Wytyczne dla odwiedzających.

Skip to content