Koncert Letni w Altanie 1920x1373

Koncerty Letnie w Altanie 2018 [PROGRAM]

PROGRAM

15 lipca

godz. 17.00-18.00
Zespół Maciej „Święty” Jankowski i przyjaciele
Zespół powstał latem 2016 roku. Zadebiutował podczas Żywej Biblioteki w Częstochowie i od razu został uznany przez organizatorów za niecodzienny projekt. Jesienią 2017 roku zespół wydał płytę zatytułowaną „Blizny po skrzydłach”, której premiera odbyła się w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, czemu towarzyszyła także wystawa zdjęć pokazujących przygotowanie premiery i klipu do tytułowego utworu.

Zespół Maciej „Święty” Jankowski i przyjaciele brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik 2017 oraz Festiwal New York w Łodzi 2017, gdzie otrzymał wyróżnienie za propozycję muzyczną, nad którą warto się pochylić i w niej zanurzyć. Grupa występowała również podczas akcji Aleje tu się dzieje, Nocy Kulturalnej Koncertów letnie w Altanie, Urodzin Zdrowej Częstochowy 2017, Majówki z Wąsoszem. Jednak działalność formacji to w dużym stopniu wykonywanie koncertów charytatywnych. Dzięki temu wsparcie otrzymały na przykład Klubokawiarnia Alternatywa 21 w Częstochowie, gdzie pracują osoby niepełnosprawne, akcja WOŚP poprzez koncert na ternie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim, poprzez zorganizowanie występu dla podopiecznych w ramach Dnia Dziecka, czy Dom Kultury w Ozimku, w ramach koncertu na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym.
W składzie zespołu znajdują się: Maciej „Święty” Jankowski (gitara akustyczna, w
okal), Maciej „Kor” Korzeniewski (klawisze), Marcin „Martinez” Grodzki (perkusjonalia), Przemysław „Marley” Wosiński (gitara basowa), Daria Pacuda (skrzypce).

22 lipca

godz.17.00-18.00
Zespół Aleksandry Kowalskiej „Impast”
Zespół Impast powstał w listopadzie 2015 roku, po występie podczas wernisażu wystawy malarstwa założycielki zespołu, Aleksandry Kowalskiej, która jest ponadto autorką tekstów i muzyki z gatunki poezji śpiewanej. Jej pierwszym tekstem był napisany w 2012 roku Pacierz na dobranoc; do tej pory autorka stworzyła ponad 100 utworów. Motywem przewodnim i zarazem źródłem inspiracji dla artystyki jest Bóg, a jej pierwsze kroki muzyczne były i są nadal związane z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Malarstwo zainicjowało powstanie grupy muzycznej, dlatego nazwa zespołu Impast związana jest z techniką stosowaną w malarstwie, polegającą na nakładaniu farby grubą, wypukłą warstwą przy użyciu pędzla lub szpachli. Takie malarstwo fakturowe i jednocześnie wyraziste w kolorze uprawia założycielka zespołu Aleksandra Kowalska.

29 lipca

godz.17.00-18.00
Orkiestra Dęta Gminy Żytno
Orkiestra Dęta Gminy Żytno działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Powstała w kwietniu 2010 roku. Kapelmistrzem orkiestry jest Krzysztof Jabłoński.

„Pomysł stworzenia orkiestry rzucił Kazik, dziś zwany przez nas „ojcem”. Pierwszym kapelmistrzem został Stanisław Zaskórski. Po pół roku rozstaliśmy się i stery objął Krzysztof i do dziś tak to trwa. Pierwsze instrumenty to prawie wszystkie Roy Benson. Dziś już o wiele więcej lepszego sprzętu, o wiele więcej osób w orkiestrze, o wiele więcej znajomych i życzliwych ludzi” – mówi o sobie zespół.

Orkiestra zdobyła między innymi następujące nagrody: Puchar dla Najlepszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej XI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ ZŁOTA TRĄBKA” w Kozach, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych – Kozy 2014, I miejsce na XVI Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Więcławicach (2014), I miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Gidlach (2014), I miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie (2014).

5 sierpnia

godz.17.00-18.00
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rędzinach
Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Rędzinach zainaugurowała swoją działalność we wrześniu 2014 roku. Od początku swojego istnienia działa pod kierunkiem  Krzysztofa Gajowniczka. Już czwarty sezon artystyczny uświetnia uroczystości gminne i powiatowe, a także organizuje własne koncerty. Obecnie orkiestra liczy 45 osób, w tym 25 osoby, które czynnie biorą udział w próbach orkiestry oraz osoby rozpoczynające lub kontynuujące swoją przygodę z instrumentem dętym pod okiem instruktorów. Coraz liczniejsze zainteresowanie działalnością orkiestry oraz praca własna poszczególnych jej członków sprawia, że zespół staje się ważnym elementem życia kulturalnego gminy Rędziny i okolic.

12 sierpnia

godz.17.00-18.00
„Kapela z Naszego Miasteczka”
„Kapela z Naszego Miasteczka” powstała w czerwcu 1989 roku jako „Trzy Ofiary Drogi do Europy”, przy Miejskim Ośrodk Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Jest klasycznym przykładem reprezentującym tzw. folklor miejski. Tworzy w autentycznej gwarze śląskiej. Jej repertuar, oprócz utworów autorskich, stanowią też pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne czy popularne. Kapela jest laureatem około 50 nagród, wyróżnień i nagród publiczności zdobytych podczas przeglądów i festiwali również rangi ogólnopolskiej. W Częstochowie zaprezentuje fragment „Swojskiej Biesiady”.

19 sierpnia

godz. 17.00-18.00
Orkiestra Dęta OSP Dubidze-Wiewiec
W 1922 roku w miejscowości Dubidze po wielkim pożarze w swojej posiadłości dziedzic Wacław Siemiński postanowił założyć Straż Pożarną, w której sam został prezesem. Niedługo po tym powstała orkiestra, składająca się z kilku instrumentalistów, którzy grali w kościele parafialnym w Nowej Brzeźnicy podczas mszy świętych, z powodu braku organisty i organów w kościele.

Mały skład Orkiestry Strażacko-Parafialnej zachęcał kolejnych ludzi do próbowania sił w muzykowaniu. I tak w 1950 roku grupa przekształciła się w Orkiestrę Dętą OSP Dubidze, która liczyła ponad 30 instrumentalistów. Wówczas pierwszym kapelmistrzem został Stefan Sterczewski, grający na klarnecie.

Z kolei w sierpniu 2015 roku Orkiestra OSP Dubidze połączyła swoje siły z Orkiestrą OSP Wiewiec (powstałą w 1918 roku z inicjatywy Z. Rossa) pod batutą Michała Beśki. Obecnie obie orkiestry współpracują razem i prezentują się na wszystkich uroczystościach państwowych, narodowych, kościelnych oraz podczas takich imprez jak festyny czy odpusty.
Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

HISTORIA

Tradycja koncertów letnich w Altanie sięga 1909 roku, kiedy to Częstochowa była organizatorem Wystawy Przemysłowo Rolniczej o zasięgu i randze ogólnopolskiej. Już w 1908 rozpoczęto przebudowę zaniedbanych, podjasnogórskich parków według  projektu znanego warszawskiego projektanta ogrodów i jednocześnie głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora. Koncepcja oraz realizacja parku podporządkowana została w dużym stopniu funkcji wystawienniczej. Przejawiało się to tym, że na terenie parku rozmieszczono różnego rodzaju murowane i drewniane obiekty architektoniczne, z których większość po wystawie została rozebrana.

Z myślą o występach orkiestr podczas wystawy w 1909 roku wybudowano drewnianą altanę według  projektu Józefa Kona. Obiekt ten zachował się do dziś.  Koncerty w altanie odbywały się w letnie, niedzielne popołudnia aż do wybuchu II wojny światowej.  Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej do tradycji powrócono w 1953 za przyczyną Edwarda Gorgola, prezesa Częstochowskiego Okręgu Polskiego Związku Chórów i orkiestr. Koncerty odbywały się jednak niesystematycznie.  Od 1956 muzykowaniem w parku zajął się nowy prezes związku Edward Staniowski. Prezentacje muzyczne w Altanie odbywały się regularnie od maja do października aż do późnych lat 80-tych.

Tradycję koncertów w Altanie Parkowej przejął Ośrodek Promocji Kultury w 1995 roku z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Pośpiecha i ks. Lucjana Nowakowskiego.  Do udziału w koncertach zapraszane są najlepsze orkiestry dęte z regionu częstochowskiego, kapele podwórkowe, orkiestry i zespoły kameralne. Koncerty odbywają się w niedzielę o godz.17.00.

Skip to content