obrazy Anny Szumigaj-Badziak z cyklu Ruch

Geometria jako laboratorium pozwalające badać pewien porządek

Anna Szumigaj-Badziak przedstawia wystawę zatytułowaną „Struktura form”. Wernisaż wystawy odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 21 maja 2022 o godzinie 19:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Anna Szumigaj-Badziak zaprezentuje w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie wystawę prac z zakresu grafiki i malarstwa. Wystawa zatytułowana „Struktura form” składa się z czterech cykli prac plastycznych. Wernisaż wystawy odbędzie się w galerii instytucji 21 maja 2022 roku. Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Wstęp na wernisaż jest wolny i bezpłatny.

Struktura form

Na wystawę składają się prace z zakresu grafiki i malarstwa.

Przestrzeń jest tematem wiodącym i jest potraktowana na różne sposoby. Raz opiera się na kontrastach fotografii z elementami graficznymi, a innym razem na kontrastach płaszczyzn i linii. W pracach malarskich dochodzi trzeci wymiar – realna przestrzeń. Generalnie działania prowadzone są na płaszczyźnie, która może mieć różne właściwości i oblicza. Zazwyczaj jest nią papier, czasami blacha perforowana, kalka techniczna i pleksi.

Układ–Przestrzeń

cyklu serigrafii „Układ–Przestrzeń” (2021) punktem wyjścia jest świadomość płaszczyzny, na której rozmieszczone zostały półkoliste, koliste i linearne kształty. Kompozycje mają charakter cykliczny, następują po sobie, jednak powtórzenia nie są identyczne. Zmienia się barwa, kierunki podziału koła i linii. Instalację tworzą kompozycje trzydziestu elementów zbudowanych z różnie ułożonych na płaszczyźnie kształtów. Dwa rodzaje czerwieni i czerń wyznaczają obszar barwny pracy. Powstała struktura podlega procesom zmienności i ruchu.

Przestrzeń 10KL-NZ

Koło pojawia się również w cyklu grafik drukowanych techniką serigrafii „Przestrzeń 10KL-NZ” (2019/2020), który interpretuje dwie geometryczne przestrzenie zbudowane przy pomocy płaszczyzn i linii. Dążenie do uproszczenia dzieła znalazło wyraz w ograniczeniach kolorystycznych. Paleta barw jest zawężona. Prace operują dwoma kolorami: niebieskim i żółtym oraz czarnymi liniami. Notują i interpretują. Sugestia przestrzeni nie jest uzyskana za pomocą środków perspektywy zbieżnej czy powietrznej. Iluzja przestrzeni powstała poprzez naniesienie na papier punktów mniejszych i większych konkretnej barwy i kształtu – rastra. Koło staje się ulotne i przestrzenne. Nie jest już tak oczywiste, jak to sylwetowe, ograniczone linią powstającą na styku dwóch płaszczyzn. Sylweta i jej brak opisują ten sam kształt – koła. Iluzoryczną przestrzeń zaznaczoną przez wrażenie pulsacji zatrzymują czarne cienkie linie, które wyznaczają inną, bardzo konkretną przestrzeń. Obiektem analizy stały się proporcje i stosunki ascetycznych form powstające pomiędzy poszczególnymi fragmentami dzieła.

Interpretacje przestrzeni

Cykl „Interpretacje przestrzeni” (2018) łączy prace wykonane na różnych podłożach i w różnej technice – obiekty malarskie na stalowej blasze perforowanej i grafiki na papierze. Sześć płaszczyzn – blach 100 cm na 100 cm zostało połączonych w jedną płaszczyznę o wymiarach 300 cm na 200 cm. Grube ciemnoczerwone linie/płaszczyzny wyznaczają jednostajny dynamiczny rytm. Zamysł kompozycyjny przeniesiony został na papier. Te same kierunki linii i płaszczyzn tworzą wizualny przekaz. Jedna grafika jest zapowiedzią następnej. Płaszczyzny zamieniają się w cienkie linie, innym razem środek płaszczyzny zostaje usunięty – ogranicza go jedynie cienka ramka. Powstają kolejne odsłony iluzji obrazu. Geometria jest swoistym laboratorium, daje możliwość badania pewnego porządku, nie wykluczając roli człowieka i otaczającego nas świata.

Ruch

cyklu grafik „Ruch” (2021) zatrzymana w kadrze chwila kontrastuje z układem form geometrycznych. W obszarze poszukiwań pojawiło się zainteresowanie człowiekiem. Człowiek jako forma biologiczna niosąca ze sobą wiele konotacji. Cykl grafik zbudowany jest z dwóch różnie działających środków wyrazu. Fotografia notuje chwilę opisującą konkretny ruch, pokazuje zmienność obrazu, który staje się nieostry, reporterski. Ten zazwyczaj czarno-biały zapis zetknął się z liniami prostymi i płaszczyznami o charakterze geometrycznym. Elementy uporządkowane, euklidesowe odzwierciedlają sferę intelektu i porządku. Fotografie natomiast są pełne ruchu i zmienności.

Anna Szumigaj-Badziak

Anna Szumigaj-Badziak studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (dzisiejszym ASP). Dyplom uzyskała w 1990 roku na Wydziale Grafiki. W 2013 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2010 roku jest związana zawodowo z Politechniką Łódzką, jest członkinią Rady Kierunku Wzornictwo. Jako pracownica naukowo-dydaktyczna zajmuje się dziedziną projektowania graficznego na kierunku Wzornictwo w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Prace plastyczne prezentowała podczas wystaw zbiorowych – m.in. 7. Międzynarodowe Biennale Obrazu QUADRO ART (Łódź 2021), IV Mini Print International Cantabria 2021 (Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Hiszpania 2021), Galeria Podróżna: Autoportrety – Pocztówki z Polski / Traveling Gallery: Self-Portraits – Postcards from Poland (Kielce 2021), Wystawa towarzysząca: 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 27. Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2021, BWA, Katowice 2021 oraz indywidualnych – m.in. Interpretacje (BWA, Sieradz 2018), Zapis – geometria (Galeria Biblio-Art, Łódź 2018, 2019), Abstrakt i projekt (Project Art Gallery, Lublin 2019), ŚLADY (Łódź 2021), Laboratorium form (Olsztyn 2021).

W samym tylko 2020 roku została nominowana do Medalu Honorowego 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, do nagrody 46. Salonu Zimowego Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, a także zdobyła pierwszą nagrodę 11. Międzynarodowego Biennale Miniatury, organizowanego przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

Uprawia grafikę, malarstwo, grafikę projektową i fotografię. W swoich pracach zajmuje się rozważaniami na temat geometrii. Zagadnienie to poruszana w realizacjach graficznych, malarstwie, ale również w projektach graficznych plakatów i książek. Obrazy buduje przy pomocy prostych elementów – figur geometrycznych, które z jednej strony służą przewidywalności dzieła, a z drugiej otwierają utwór na złożone relacje między takimi zjawiskami jak przestrzeń czy światło. Jej prace znajdują się w muzeach, licznych kolekcjach, również tych prywatnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wystawa w Ośrodku Promocji Kultury

Wernisaż wystawy Anny Szumigaj-Badziak odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 o 19:00. Ośrodek Promocji Kultury wyeksponuje wystawę do 14 czerwca 2022. Galeria instytucji jest otwarta dla osób zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00. Wstęp do galerii jest bezpłatny i wolny.

Wytyczne sanitarne

Aktualnie w Ośrodku Promocji Kultury dotychczasowe zasady sanitarne już nie obowiązują. Wstęp do instytucji jest wolny.

___
fot. z archiwum artystki

Skip to content