Literacki Piątek Wymiana Książek fot Marcin Szczygieł

Spotkanie autorskie z Tomaszem Barańskim i Kazimierzem Błaszczakiem

Spotkanie z Tomaszem Barańskim i Kazimierzem Błaszczakiem, autorami książki „Maria Kunic. Kosmiczna Dziewczyna”, odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 23 marca 2022. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.

Tomasz Barański i Kazimierz Błaszczak są autorami książki „Maria Kunic. Kosmiczna Dziewczyna”, poświęconej postaci XVII-wiecznej polskiej astronomki. Spotkanie autorskie odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 23 marca 2022 o godzinie 18:00. Spotkanie poprowadzi Barbara Strzelbicka, oprawą muzyczną zajmie się Barbara Anna Wierzbicka i Andrzej Michalak. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i wolny, przypominamy jednak o nakazie zasłaniania ust i nosa maseczką higieniczną.

„Maria Kunic. Kosmiczna Dziewczyna” to książka autorstwa Tomasza Barańskiego, której współautorem jest Kazimierz Błaszczak, prezes Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic i Centrum Edukacji Astronomiczno-Astronautycznej im. Marii Kunic w Cieszęcinie, w którym znajduje się Radioteleskop RT-13. Publikacja składa się ze zbioru opowiadań dla młodzieży.

Maria Kunic

Maria Kunic to śląska astronomka, nazywana „Śląską Hypatią”, która żyła w latach 1610-1664, uznawana za najwybitniejszą matematyczkę i astronomkę tamtych czasów. Odebrała staranne wykształcenie, znała siedem języków obcych, interesowała się też medycyną i historią, zajmowała się muzyką i malarstwem, a przy tym pielęgnowała swoje zamiłowanie do nauk ścisłych. Zainteresowania astronomiczne dzieliła następnie z mężem, Eliaszem Kreczmarem, autorem wydanego we Wrocławiu astrologicznego opracowania “Horologium zodiacale”.

Maria Kunic w 1650 roku w Oleśnicy wydała dzieło swojego życia, zatytułowane „Urania propitia sive Tabulae Astronomicae mire faciles…”, co można tłumaczyć jako „Przystępna muza astronomii albo tablice astronomiczne”. Dzieło ukazało się w języku łacińskim i niemieckim i stanowi udoskonalenie słynnych tablic rudolfińskich Johannesa Keplera.

„Urania…” przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o odkrytych przez Keplera prawach ruchu planet. Dzięki napisaniu pracy również w języku powszechnie zrozumiałym (zgodnie z dotychczasową tradycją dzieła naukowe pisano wyłącznie po łacinie), dzieło Marii Kunic stało się dostępne dla znacznie szerszego grona badaczy.

Wytyczne sanitarne w Ośrodku Promocji Kultury

W Ośrodku Promocji Kultury należy zasłaniać usta i nos maseczką higieniczną. Nie ma już limitu miejsc. Należy jednak przestrzegać podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa sanitarnego. Dodatkowe szczegóły można poznać na specjalnej podstronie: Wytyczne dla odwiedzających.

___
fot. Marcin Szczygieł

Skip to content