Jarosław Błahy

Jarosław Błahy (14 października 2022), fot. Adam Markowski

Spotkanie autorskie z Jarosławem Błahym odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 14 października 2022. Spotkanie prowadził Łukasz Suskiewicz. Autorem fotografii jest Adam Markowski.

Jarosław Błahy (ur. 1966 w Szczecinie), prozaik, eseista, instruktor teatralny, z wykształcenia magister filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński 1993). W latach 1983–1987 był wokalistą grup punk rockowych Zwolnienie Warunkowe i Zenon Reagan.

Debiutował jako poeta w Kwartalniku Kulturalnym „Pogranicza” w 1997 roku. Publikował teksty poetyckie i opowiadania w Kwartalniku Humanistycznym „Wyrazy” (Katowice 1997), Klubowym Okazjonalniku Literackim „Łabuź” pod redakcją Leona Zdanowicza (1998–2004), teksty prozatorskie i eseje w Kwartalniku Literacko-Filozoficznym [fo:pa] (2005–2009), wiersze w „Pograniczach” (1999–2001), w olsztyńskim „Portrecie” (1999), opowiadania, eseje i recenzje krytyczno-literackie w Kwartalniku Literacko–Kulturalnym „eleWator” (od 2015).

Zagrał epizodyczną rolę pastora w filmie Rafała Bajeny i Krzysztofa Trzcińskiego „Brzask” na motywach „Narkotyków” i „Niemytych dusz” Stanisława Ignacego Witkiewicza w 2008 roku. W latach 1999–2003 był instruktorem teatralnym w Domu Kultury w Gryficach, gdzie prowadził Grupę Teatralną „La Strada”, która składała się z jego uczniów z I LO w Gryficach, gdzie pracował jako nauczyciel polonista. Grupa, jak i poszczególni aktorzy–amatorzy mogli poszczycić się laurami ogólnopolskimi (Nagroda Grand Prix i wyróżnienie za ekspresję sceniczną podczas Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Skamandrytów).

W 2005 roku był współautorem dwóch książek eseistycznych, publikacji naukowych w dziedzinie literaturoznawstwa: „Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz „Kanon i obrzeża” (Wydawnictwo Universitas w Krakowie). W 2009 roku Wydawnictwo FORMA opublikowało jego pierwszą książkę – zbiór esejów pt. „Literatura jako lustro”. W latach 2010–2015 publikował teksty krytyczne w pismach poświęconych muzyce ekstremalnej (wrocławskie „7Gates”, krakowskie „Atmospheric” i „Pestis Spiritus”). W 2019 roku Wydawnictwo FORMA opublikowało zbiór opowiadań pt. „Rzeźnik z Niebuszewa”.

Funkcjonował jako prozaik w „Antologiach współczesnych polskich opowiadań” 2011, 2017, 2020. W 2021 roku w Wydawnictwie FORMA ukazała się powieść pt. „Zaklęty w szerszenim gnieździe”. „Rzeźnik z Niebuszewa” doczekał się już wielu pozytywnych recenzji w całym kraju, jak również spotkań autorskich i promocyjnych w Szczecinie i w Częstochowie, klasyfikacji do Nagrody Literackiej Europy Środkowo-Wschodniej „Angelus” 2020, nominacji do Nagrody Literackiej „Jantar” 27.11.2021, performatywnego czytania fragmentów w wykonaniu aktorów profesjonalnych Macieja Sikorskiego i Michała Przybyszewskiego w Podziemnej Scenie Teatralnej Stowarzyszenia Kamera w Szczecinie.

Jego powieść „Zaklęty w szerszenim gnieździe” również zaczyna sobie radzić w świecie literackim, zdobyła już dwie pochlebne recenzje oraz klasyfikację do Nagrody Literackiej Europy Środkowo-Wschodniej „Angelus” 2022. W grudniu 2021 roku opowiadanie Błahego pt. „Młodzieniec” zostało opublikowane przez Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu w portalu internetowym „Helikopter 12/2021”.

Skip to content