Barbara_Strzelbicka_Mój_pierwszy_język_książka_fragment-1024x617

Promocja tomu poezji Barbary Strzelbickiej „Mój pierwszy język” oraz 44. numeru magazynu literackiego „Galeria”

Połączona promocja książki Barbary Strzelbickiej „Mój pierwszy język” oraz 44. numeru magazynu literackiego “Galeria” odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 17 stycznia 2018 o godzinie 18.00.

To już trzecia książka poetycka Barbary Strzelbickiej, trzecia po „Dojrzewaniu” (2011) oraz „Czułości” (2014). W skład nowego tomu wchodzą trzy cykle wierszy, z których środkowy, inspirowany reminiscencjami dzieciństwa i młodości, dał tytuł całości. Wiersze opatrzyła posłowiem Bożena Gorska a oprawę graficzną z rodzinnych fotografii autorki stworzył Jacek M. Krasucki. Wydawcą książki jest Towarzystwo Galeria Literacka.

Barbara Strzelbicka jest absolwentką polonistyki i filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Związana jest z częstochowskimi środowiskami literackimi, w tym z: Towarzystwem Galeria Literacka oraz Klubem Literackim „Złota Jesień”. Współredaguje także Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria”.

Skip to content