publiczność podczas spotkania w ramach festiwalu pamięć miasta

,,Istnienia wrażliwe – portrety przedwojennych poetek żydowskich”

Wróćmy na chwilę do wydarzenia, które odbyło się w naszym Ośrodku w ramach II edycji Festiwalu Tańca Współczesnego ,,Pamięć Miasta”.

,,Istnienia wrażliwe – portrety przedwojennych poetek żydowskich” to program literacko-muzyczny oparty na twórczości poetek pochodzenia żydowskiego, w reżyserii Jolanty Stanisz.
fot. Łukasz Kolewiński
Skip to content