TURNIEJ JEDNEGO OPOWIADANIA

11 postów

Turniej Jednego Opowiadania to wzorowana na Turnieju Jednego Wiersza impreza, w której osoby biorące udział, mogą rywalizować ze sobą na teksty prozatorskie. Orężem są opowiadania, a więc krótkie formy literackie. Naszym głównym celem jest wyłowienie młodych talentów, a także wsparcie i motywacja dla twórców, którzy już tworzą, lecz nie mają sposobności pokazać się szerszej publiczności.

Do tej pory w 2018 roku odbyło się 6 epizodów Turnieju, a w 2019 roku edycja specjalna. Uwaga! Obecnie nie planujemy żadnego turnieju.