Maciej Libich

Maciej Libich (10 czerwca 2022), fot. Łukasz Kolewiński

Spotkanie autorskie z Maciejem Libichem odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 10 czerwca 2022 roku. Spotkanie prowadził Łukasz Suskiewicz. Autorem fotografii jest Łukasz Kolewiński.

Maciej Libich – krytyk literacki, redaktor, prozaik. Redaguje „Wizje” i „Literaturę na Świecie”. Jest laureatem Diamentowego Grantu (2019). Współpracuje z „Polityką” i „Czasem Kultury”, pisał też m.in. dla „Gazety Wyborczej”, „Dwutygodnika”, „Znaku”, „Przekroju”. Wydał debiut prozatorski zatytułowany „Przepływy” (2022). Obecnie pracuje nad biografią Leopolda Buczkowskiego, która ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy.

Skip to content