fragment reprodukcji obrazu Antoniny Janus-Szybist

Wizualne wyjście ze słowa

Antonina Janus-Szybist zaprezentuje w Ośrodku Promocji Kultury projekt zatytułowany „Białoszewski Narysowany”. Wernisaż wystawy odbędzie się w Gaude Mater 30 lipca 2022 o godzinie 17:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Antonina Janus-Szybist przygotowała projekt artystyczny zainspirowany poezją Mirona Białoszewskiego. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Białoszewski Narysowany” odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 30 lipca 2022. Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Wstęp na wernisaż jest wolny i bezpłatny.

Białoszewski Narysowany

W opinii Mirona Białoszewskiego język jest niewystarczający, by wyrazić rzeczywistość. Potwierdza to kompozycja wierszy, użycie znaków przestankowych, dekonstrukcja słów, mająca semantyczne konsekwencje – tłumaczy Antonina Janus-Szybist, autorka wystawy „Białoszewski Narysowany”.

Szczególnie ważna w lekturze wierszy Białoszewskiego jest audialna wyobraźnia. Zmysł słuchu jest zatem nieodzowny, by „wyczytać” więcej. Dzięki temu zmysłowi „wychodzimy ze słowa”. Na zadane w wierszu pytanie, wykorzystane w tytule prezentacji: „którędy wyjść ze słowa?” szukamy, tak jak poeta, odpowiedzi. Czytając głośno tekst, starając się wyartykułować to, co „na oko” nie ma znaczenia, rozszerzamy płaszczyznę sensu. Rozszerzamy ją także dzięki grafii, wierszowemu (nie)uporządkowaniu, pauzom, które w tej poezji trudno nazwać brakiem dźwięku.

Kierunek wyjścia ze słowa

Kolejnym kierunkiem wyjścia ze słowa, skoro odpowiadamy na pytanie „którędy”, jest ścieżka obrazu. Choć horacjańska zasada „ut pictura poesis” zrodziła się w innym „środowisku”, to w kontekście tej wystawy wydaje się adekwatna. Czytamy, słuchamy dźwięków i widzimy obrazy.

Paweł Dybel mówi o polimorficzności świata przedstawionego tej poezji. Jak pisze, „miast jednorodnego obrazu jakiejś rzeczywistości, mamy tu najczęściej do czynienia z różnymi obrazowymi strzępkami, aluzjami i skojarzeniami wyobraźniowymi, które odsyłają uwagę czytającego w kilku kierunkach naraz. Nakładają się na siebie, przeplatają, wiążą, tworzą często kilka równoległych szeregów asocjacyjnych” – dodaje artystka.

Obrazy nabrzmiałe szerszym kontekstem

Nie próbuję tej twórczości ilustrować, nie analizuję. Wsłuchuję się w brzmienie języka, podążając za obrazami, jakie powstały w reakcji na słowo ‒ kontynuuje artystka. Niektóre wiersze, czy fragmenty, wywołały wyraźniejsze obrazy niż inne. Wybrałam je na własny użytek, dodałam swój obraz, zawłaszczyłam słowa, wplotłam we własny wymiar symboliczno-wizualny. Nie wiem, czy moja wizualizacja jest adekwatna do słów Białoszewskiego, może to język poety jest adekwatny do moich obrazów.

W obrazach malarki w swoisty sposób obecny jest czas. Czas, który się toczy. Toczy poprzez linie, kontury, plamy; w tym sensie, nie ukazują one konkretnego momentu wyjętego z rzeczywistości, objawiają raczej jej płynięcie, zmienność – pisze Magdalena Zwolak w swoim komentarzu wystawy Antoniny Janus-Szybist. Pojawia się również ów „szerszy kontekst”, o który te obrazy nie tyle się ocierają, nie tyle go sygnalizują: są nim nabrzmiałe. Stąd niezwykle silne wrażenie obcowania z Tajemnicą. Drzewo Antoniny Janus-Szybist jest wszystkimi drzewami, krzesło – wszystkimi krzesłami, człowiek – każdym z nas.

Antonina Janus-Szybist

Antonina Janus-Szybist – absolwentka, obecnie także pedagog, Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zdobyła w 2014 roku. W lutym 2021 roku obroniła doktorat na macierzystym wydziale. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Bierze udział w wystawach, sympozjach i plenerach artystycznych w Polsce i za granicą. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia za prace malarskie, projektowe oraz animacje. Ostatnio prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych w Otwartej Pracowni w Krakowie (2021) oraz w tarnowskim BWA (2022).

Wystawa w Ośrodku Promocji Kultury

Wernisaż wystawy „Białoszewski Narysowany” Antoniny Janus-Szybist odbędzie się w sobotę 30 lipca 2022 o godzinie 17:00. Ośrodek Promocji Kultury wyeksponuje wystawę do 26 sierpnia 2022. Galeria instytucji jest otwarta dla osób zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00. Wstęp do galerii jest bezpłatny i wolny.

__
il. fragment reprodukcji obrazu Antoniny Janus-Szybist

Skip to content