Literacki Piątek Wymiana Książek fot Marcin Szczygieł

Książka, w której mieszka sen, muzyka, matematyka i poezja

Spotkanie z Pawłem Orłem odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury w piątek 22 lipca 2022. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. Wstęp na nie jest wolny.

Paweł Orzeł, pisarz i redaktor, autor książki „Przedświty” będzie literackim gościem Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Spotkanie autorskie odbędzie się w piątek 22 lipca 2022 o godzinie 19:00. Spotkanie poprowadzi Łukasz Suskiewicz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Przedświty

„Przedświty” to ósma już książka w dorobku Pawła Orła, o którym Henryk Bereza napisał, że „taką świadomość natury języka literatury niełatwo znaleźć u dzisiejszych pisarzy rzędu najwybitniejszych”.

Książka tak niepodobna do innych, że pozostawia w kłopocie każdego, kto spróbuje ją zamknąć w kilku zdaniach. Bohater nie wychodzi z łóżka, nic się nie dzieje, a przecież gęstość obrazów jest godna arcydzieł filmowych.

Książka, w której mieszka sen

Podkreślenia, zaczernienia, kolory – czy tak wygląda książka? Tak nie wygląda książka, chyba że taka, w której mieszka sen, muzyka, matematyka i poezja. Kontemplować można tu wszystko – każde zdanie, każdy z przypisów, które należą do najwdzięczniejszych dialogów z czytelnikiem, jakie powstały, każdą kompozycję. W końcu to, co jest zasadą porządkującą tę książkę ‒ prawdziwość.

Paweł Orzeł ‒ najbardziej hiszpański z ducha pisarz polski ‒ pokazuje „Przedświtami”, że żyjemy we śnie i powinniśmy modlić się, by Bóg nie przestał nas śnić.

Przestrzeń uporczywych nawrotów

„Przedświty” można by nazwać raptularzem lub sylwą, a to za sprawą nieposkromionej wielorakości: okruchy myśli, zapisy snów, notatki z lektur sąsiadują tu z obcojęzycznymi cytatami i enigmatycznymi, urwanymi frazami, a nieciągłość narracji potęgują nawiasy, wielokropki, barwne czcionki i przypisy. Ale zdecydowanie łatwiej opowiedzieć o tej książce w poetyce negatywnej, tak ostentacyjna pozostaje jej osobność i nieprzynależność ‒ tak o książce pisze Jerzy Franczak.

To nie awangardowy kolaż, lecz przestrzeń uporczywych nawrotów, w których ujawnia się kompulsja cudzego słowa właściwa écriture mélancolique. Ten niepokojący obiekt kieruje do nas wezwanie; uważna lektura pozwala dostrzec jak tekst wyłania się ze skreśleń, jawa z maligny, a „ja” z nieprzytomnego pomieszania wszystkiego z wszystkim.

Paweł Orzeł

Paweł Orzeł – prozaik, redaktor, tłumacz, historyk sztuki. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Młodych Poetów. Opublikował między innymi dramat „Defenestracja” (2005), zbiór opowiadań „Nic a nic” (FORMA 2009) oraz zbiory prozy eksperymentalnej „Cudzesłowa” (FORMA 2010), „Ostatnie myśli (sen nie przyjdzie)” (FORMA 2011) i „Arkusz [^pi^gmalion]” (FORMA 2014). Od września 2017 jest redaktorem prowadzącym w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Ostatnio ukazały się jego „Teksty seksualne” (Fundacja Kultury Afront 2020) i „Przedświty” (PIW 2021). W 2022 roku nakładem PIW-u ukazał się jego przekład tomu wierszy „Piękny świat” Francisca Javiera Navarro Prieta.

Skip to content