Fotograficzny obraz wielokulturowości Podlasia

Joanna Sidorowicz prezentuje tym razem wystawę fotografii poświęconą wielokulturowości Podlasia. Wernisaż wystawy „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу” odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 16 maja 2022 o godzinie 19:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i wolny.

Joanna Sidorowicz, częstochowska artystka fotografik, ostatnio interesuje się tematem Podlasia i jego wielokulturowością. Wystawa fotografii zatytułowana „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу” to pierwsza odsłona tego zagadnienia. Wernisaż wystawy odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 16 maja 2022. Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny i wolny.

Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу

– Podlasie to teren mieszania się wielu kultur – wyjaśnia Joanna Sidorowicz, autorka wystawy „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу”. – Mieszkają tu w dużym procencie prawosławni. Zachowały się ślady po żydowskich mieszkańcach. Ciekawym elementem mozaiki kulturowej są również ślady kultury tatarskiej. Spotkamy tu kościoły katolickie, prawosławne cerkwie, żydowskie synagogi, muzułmańskie meczety.

– Podlasie to łąki, lasy, rozlewiska, przestrzenie – dodaje artystka. – Podlasie to kraina kolorowych okiennic, uroczych ogródków, przydrożnych krzyży i kapliczek. Podlasie to miejsce krów, żubrów, bocianów i innej licznej zwierzyny. Podlasie to kraina kuchennych smaków i zapachów, które pozostają w pamięci. Resztę opowiedzą fotografie.

Joanna Sidorowicz

Joanna Sidorowicz to polska artystka fotografik urodzona we Wrocławiu. Jest związana z częstochowskim środowiskiem artystyczno-fotograficznym. Mieszka w Częstochowie. Fotografuje od 2003 roku. Zajmuje się fotografią wielotematyczną – od starej i nowej architektury, przez portret, krajobraz, po fotografię opowiadającą o wielokulturowości. Do tej pory wiele czasu poświęcała tematom związanym z kulturą żydowską, szczególnie z chasydyzmem. W dorobku artystycznym ma ponad 130 wystaw, w tym ponad 80 indywidualnych. Ostatnio zajmuje się tematem Podlasia.

Wystawa w Ośrodku Promocji Kultury

Wernisaż wystawy Joanny Sidorowicz odbędzie się w poniedziałek 16 maja o godzinie 19:00. Ośrodek Promocji Kultury wyeksponuje wystawę do 8 czerwca 2022. Galeria instytucji jest otwarta dla osób zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00. Wstęp do galerii jest bezpłatny i wolny.

Wytyczne sanitarne

Aktualnie w Ośrodku Promocji Kultury dotychczasowe zasady sanitarne już nie obowiązują. Wstęp do instytucji jest wolny.

___
fot. Joanna Sidorowicz

Skip to content