Joanna Sidorowicz oglądająca swoje prace podczas wystawy

Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу. Wernisaż wystawy fotografii Joanny Sidorowicz (16 maja 2022), fot. Justyna Tomorowska-Kwasek

Wernisaż wystawy fotografii Joanny Sidorowicz „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу” odbył się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 16 maja 2022 roku. Autorem fotografii jest Justyna Tomorowska-Kwasek.

Joanna Sidorowicz to polska artystka fotografik urodzona we Wrocławiu. Jest związana z częstochowskim środowiskiem artystyczno-fotograficznym. Mieszka w Częstochowie. Fotografuje od 2003 roku. Zajmuje się fotografią wielotematyczną – od starej i nowej architektury, przez portret, krajobraz, po fotografię opowiadającą o wielokulturowości. Do tej pory wiele czasu poświęcała tematom związanym z kulturą żydowską, szczególnie z chasydyzmem. W dorobku artystycznym ma ponad 130 wystaw, w tym ponad 80 indywidualnych.

Zobacz ekspozycję wystawy ⇒

Skip to content