wystawa fotografii zawieszona w galerii sztuki

Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу. Joanna Sidorowicz

Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу. Joanna Sidorowicz
Ośrodek Promocji Kultury | 16 maja – 8 czerwca 2022


Wystawa fotografii Joanny Sidorowicz, zatytułowana „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу”, została udostępniona w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie w terminie 16 maja – 8 czerwca 2022. Autorką fotografii jest Justyna Tomorowska-Kwasek.

– Podlasie to teren mieszania się wielu kultur – wyjaśnia Joanna Sidorowicz, autorka wystawy „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу”. – Mieszkają tu w dużym procencie prawosławni. Zachowały się ślady po żydowskich mieszkańcach. Ciekawym elementem mozaiki kulturowej są również ślady kultury tatarskiej. Spotkamy tu kościoły katolickie, prawosławne cerkwie, żydowskie synagogi, muzułmańskie meczety.

– Podlasie to łąki, lasy, rozlewiska, przestrzenie – dodaje artystka. – Podlasie to kraina kolorowych okiennic, uroczych ogródków, przydrożnych krzyży i kapliczek. Podlasie to miejsce krów, żubrów, bocianów i innej licznej zwierzyny. Podlasie to kraina kuchennych smaków i zapachów, które pozostają w pamięci. Resztę opowiedzą fotografie.

Joanna Sidorowicz to polska artystka fotografik urodzona we Wrocławiu. Jest związana z częstochowskim środowiskiem artystyczno-fotograficznym. Mieszka w Częstochowie. Fotografuje od 2003 roku. Zajmuje się fotografią wielotematyczną – od starej i nowej architektury, przez portret, krajobraz, po fotografię opowiadającą o wielokulturowości. Do tej pory wiele czasu poświęcała tematom związanym z kulturą żydowską, szczególnie z chasydyzmem. W dorobku artystycznym ma ponad 130 wystaw, w tym ponad 80 indywidualnych.

Przejrzyj galerię zdjęć z wernisażu wystawy ⇒

Skip to content