Joanna Bochaczek-Trąbska, Ewelina Dziewońska-Chudy wystawa 2018-kopia

Orientalny kalejdoskop. Wernisaż wystawy prac Joanny Bochaczek-Trąbskiej i Eweliny Dziewońskiej-Chudy

Wernisaż wystawy fotograficzno-malarskiej „Orientalny kalejdoskop” Joanny Bochaczek-Trąbskiej i Eweliny Dziewońskiej-Chudy odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 20 lutego 2020. Początek o godzinie 18.00.

Joanna Bochaczek-Trąbska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, politolog. Absolwentka częstochowskiego „plastyka”. Autorka kilku książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Pasjonatka starożytnych kultur orientalnych, w szczególności Egiptu i Indii. Malarka intuicyjna wyrażająca się w tworzeniu akrylowych mandali i pejzażu w technice akwareli.

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie czy Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie. Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Wystawy:
– wystawa fotografii „Trwaj chwilo…”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
– wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
– wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
– wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
– wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
– wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
– wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
– wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016,
– wystawa indywidualna w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie „Galeria Fotopobudka”, 06.03-24.04.2017,
– wystawa pokonkursowa pt. „Co jest ładne, Co ciekawe?” w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 23.06-30.06.2017

Skip to content