Miloš Doležal fot. Łukasz Kolewiński

Miloš Doležal (20 października 2021), fot. Łukasz Kolewiński

Spotkanie autorskie z Milošem Doležalem odbyło się w Bibliotece Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie 20 października 2021. Spotkanie prowadził Przemysław Dakowicz. Autorem fotografii jest Łukasz Kolewiński.

Miloš Doležal – poeta, eseista, felietonista, ukończył socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Opublikował cztery tomiki poetyckie i zbiór felietonów. W 2004 roku w Wydawnictwie Czarne w przekładzie Jerzego Kędzierskiego ukazał się jego zbiór wierszy zatytułowany “Gmina”. Wiersze, felietony, eseje o sztuce publikuje w “Luidovych Novinach”, “Revolver Revue” i “Perspektivach”. Pracuje w Czeskim Radiu Praga. Mieszka w Pradze i Ledci nad Sazavou.

Skip to content