Indianer. Wernisaż wystawy Krzysztofa Jacka Niewiadomskiego (28 stycznia 2020), fot. Zbigniew Burda

Indianer. Krzysztof Jacek Niewiadomski

Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Jacka Niewiadomskiego, zatytułowanej “Indianer” odbył się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 28 stycznia 2020 roku.


Krzysztof Jacek Niewiadomski jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (kierunek wychowanie plastyczne) oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Zajmuje się różnymi rodzajami malarstwa i fotografią. Ostatnio w jego twórczości dominują motywy indiańskie przedstawiane w różnych formach plastycznych.

Skip to content