Zaczytany Dom Kultury 2018

ZACZYTANY DOM KULTURY 2018

Zasady korzystania ze zbiorów Zaczytanego Domu Kultury

Ze zbiorów Zaczytanego Domu Kultury można korzystać na zasadach Czytelni Publicznej, a więc na miejscu, w godzinach pracy Ośrodka. Dostęp jest bezpłatny i nielimitowany. Dokładne zasady korzystania z księgozbioru określa Regulamin Czytelni Publicznej. Wystarczy przyjść, poinformować pracowników OPK o chęci skorzystania z Czytelni i czytać. W katalogu publikacji znajdują się również płyty kompaktowe.

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów i zasobów, z których korzysta w Ośrodku, a także porządku panującego w Czytelni. Poszczególne pozycje należy odkładać w miejsce, z którego zostały wyjęte.

Lista publikacji udostępnianych w ramach projekt Zaczytany Dom Kultury

 1. Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. Józef Maria Ruszar, Warszawa 2011.
  Ewangelia odrzuconego to praca zbiorowa powstała w oparciu o referaty z konferencji „Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego”. Autorzy poszczególnych artykułów interpretują wybrane wiersze Różewicza lub omawiają przekrojowo różne wątki w jego twórczości – metafizyczne, estetyczne, filozoficzne. Okoliczności wydania publikacji – 90. urodziny Różewicza – zmuszają do traktowania go jako klasyka współczesnej poezji, a autorzy książki widzą w jego twórczości wciąż żywy dialog z czytelnikami i zmagania z poetycką formą.
 2. Joanna Bednarek, Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?, Warszawa 2015.
  Czy płeć autorki albo autora ma znaczenie dla tekstu? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie zakłada odwołania do bezpośredniości, do „konkretnych kobiet” i ich konkretnego doświadczenia. Wymaga nie tylko pozbycia się dychotomii tekstu i tego, co nietekstualne, ale i zadania kolejnego pytania: o transcendentalne warunki możliwości tekstu i sposób, w jaki wiążą się one z polityką – przekonuje autorka eseju wyróżnionego w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.
 3. Małgorzata Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, Warszawa 2010.
  Krytyka ekspansji rozumu na wszystkie niemal obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu. Budzowska podejmuje ją w perspektywie tekstów uznawanych w tradycji europejskiej za fundamentalne. W centrum jej rozważań znalazła się mianowicie mityczna postać Fedry w kolejnych odsłonach: w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, interpretowanych przez pryzmat ówczesnych koncepcji psychologicznych, etycznych i estetycznych – pisze prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska.
 4. Wacław Budzyński, Lufcik Na Świat, Kraków-Warszawa 2016.
  Najważniejsza książka publicysty związanego ze środowiskami piłsudczykowskimi, traktująca o zjawiskach, których tragiczną dla II RP kulminacją była napaść Niemiec i Sowietów we wrześniu 1939, zwłaszcza o rosnącej sile totalitaryzmów komunistycznego i nazistowskiego, a także o mechanizmach władzy i sposobach jej legitymizowania w Portugalii, Włoszech, Francji i na Węgrzech. To znakomite, choć kontrowersyjne, wprowadzenie w klimat polityczny epoki i ilustracja tego, jak znaczna część polskich środowisk opiniotwórczych i politycznych ją oceniała.
 5. Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita osobista, Warszawa 2015.
  Rzeczpospolita osobista to autorski wybór z tekstów publikowanych od stycznia 2013 do sierpnia 2015 w magazynie „Plus Minus”, dodatku do „Rzeczypospolitej”. Autor, przytaczając wiele wątków biograficznych, wspomnień z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz późniejszych, próbuje naszkicować świat pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych: „pokolenia, którego młodość, choć przykryta cieniem komunizmu, była naznaczona jednym wielkim marzeniem o wolności”.
 6. Roman Ćwiękała, Dawid Samulski, Jam jest Waść, Warszawa-Syców 2016.
  Bogato ilustrowana biografia Romana Ćwiękały pozwala na poznanie szczerej opowieści o niełatwym dzieciństwie, przedziwnych splotach okoliczności, niezliczonych wyrzeczeniach, ale też o wielkiej radości i satysfakcji z muzycznych osiągnięć; to także barwne wspomnienia o ludziach związanych z Sycowem, kulisy ważnych kulturalnych wydarzeń, anegdoty i nieznane do tej pory fakty z życia kabareciarza, który przejechał Polskę wzdłuż i wszerz.
 7. Paweł Dunin-Wąsowicz, Polska Biblioteka Widmowa. Leksykon książek zmyślonych, Warszawa 2016.
  Polska Biblioteka Widmowa to obszerny leksykon około dwu tysięcy książek zmyślonych. Większość wzmiankowano w istniejących książkach polskich autorów, ale są tu też zmyślone książki przypisane polskim autorom (realnym lub nie) w istniejących książkach autorów zagranicznych. Są tu rzeczy zmyślone całkowicie i takie, w których możemy domyślać się rzeczywistych dzieł ukrytych pod zmienionymi tytułami.
 8. Fabryka, Sierpień (płyta CD).
  Płyta „Sierpień” zespołu Fabryka to połączenie klasycznych wierszy pokolenia Kolumbów ze współczesną muzyką rockową. Kilka z utworów odwołuje się bezpośrednio do dramatycznych wydarzeń Powstania Warszawskiego, jednak większość tekstów to przemyślenia dotyczące sensu życia, wątpliwości i dylematów, z jakimi borykali się młodzi ludzie w trudnych czasach okupacji.
 9. Hanna Faryna-Paszkiewicz, Polemira. Niesłusznie zapomniana, Warszawa 2016.
  Hanna Faryna-Paszkiewicz, historyczka architektury, wydobywa z cienia postać autorki głośnych książek (Pani El., Faunessy, Femina, Kryjaki), która „stoczyła się w dziennikarstwo”, która na równi z Zofią Nałkowską, dała początek feminizacji kultury. W dwudziestoleciu międzywojennym Maria Jehanne Wielopolska (1882-1940) była bohaterką złośliwych karykatur i satyrycznych wierszyków, wyśmiewaną w noworocznych szopkach. Po wojnie o Wielopolskiej nie pamiętano.
 10. Piotr Graczyk, Przyszłość pewnej przenośni, Warszawa 2015.
  Przeniesienie to wpisana w proces psychoanalizy miłość, jaką pacjentka/pacjent obdarza psychoanalityka. Miłość ta, powiada Freud, jest tylko częścią większej całości: „przeniesienie to tylko część powtarzania”. Przyszłość pewnej przenośni Graczyka to zwycięski esej trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.
 11. Grzegorz Janusz, Ernesto Gonzales, Lekturnik. Szkatułkowa historia oniryczna, Warszawa 2016.
  Lekturnik to obrazkowy przewodnik, który prowadzi współczesnego czytelnika przez sienkiewiczowski świat, rzucając – jak latarnia morska – snop światła na przygody bohaterskich pokoleń, wielkie tęsknoty Polaków i wielkie polskie sny.
 12. Krzysztof Koehler, Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku, Warszawa 2016.
  Książka Koehlera to zbiór szkiców poświęconych wybranym pomnikom pisarstwa politycznego polskiego Złotego Wieku. Polityczność badanego piśmiennictwa rozumiana jest szerzej niż rozumiemy to słowo dziś. Przekracza ona granicę politycznej praxis i sięga filozofii oraz teologii. Jest to książka o wolności, fundamencie polskiej odmiany polityczności, ale bardziej o „wolności do” niż „wolności od” polityki, a przede wszystkim o wolności do swobodnej debaty.
 13. Jakubik & Deriglasoff , 40 przebojów (płyta CD).
  Album „40 przebojów” to ambitny i eklektyczny muzycznie eksperyment, znajduje się 40 na nim mini piosenek, do których muzykę napisał Olaf Deriglasoff, głosu i frazy muzycznej udzielił Arkadiusz Jakubik, a wszystko do tekstów autorstwa Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego.
 14. Piotr Kozak, Sztuka i myśl, Warszawa 2015.
  W pracy Sztuka i myśl staram się argumentować, że sztuka jest formą myślenia – tłumaczy Piotr Kozak. Literatura piękna, malarstwo czy muzyka czynią nas w pewnym nietrywialnym sensie bogatszymi, ponieważ pozwalają spostrzegać świat z różnych perspektyw. Ukazują nam nieoczywiste aspekty danej rzeczywistości społecznej, zewnętrznej czy wewnętrznej, ucząc tego, w jaki sposób spostrzegać daną rzeczywistość i pozwalając nam spojrzeć na świat z perspektywy innego podmiotu i innych czasów. Czy jest to wiele? Trudno od jakiejkolwiek dziedziny wymagać więcej.
 15. Krzysztof Okopień, Totalitaryzm i trzy pytania Kantowskie, Warszawa 2015.
  Prezentowany w książce wykład profesor Krzysztof Okopień wygłosił 10 października 2015 roku w Teatrze Królewskim, podczas gali wręczenia Nagrody im. Barbary Skargi, przyznawanej przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Okopień urodził się w 1956 roku, studiował, doktoryzował się i habilitował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje obecnie w Zakładzie Filozofii Kultury.
 16. Bill Readings, Uniwersytet w ruinie, tłum. Samanta Stecko, Warszawa 2017.
  Badając kondycję uniwersytetu u progu XXI w., autor stawia nas przed wyborem: czy iść na ustępstwa wobec korporacyjnej rzeczywistości, w której uczony staje się biurokratą, a student świadomym konsumentem, czy pogrążać się w romantycznej nostalgii, pozostając w ruinach „dawnego” uniwersytetu? Bill Readings to brytyjski literaturoznawca, profesor komparatystyki na Uniwersytecie w Montrealu.
 17. Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada, red. nauk. Paweł Panas, Warszawa 2017.
  Autorzy artykułów wchodzących w skład książki reprezentują naukowe środowiska literaturoznawców (anglistów, polonistów) i kulturoznawców z renomowanych polskich uniwersytetów. Są wśród nich i conradolodzy, i badacze, dla których twórczość Conrada nie stanowi centrum zainteresowań. Dzięki temu osiągnięto interesującą różnorodność odczytań Conradowskiej prozy. […] Otrzymujemy więc katalog Conradowskich problemów absorbujących i ważnych dla dzisiejszego czytelnika/badacza – pisze o książce prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz.
 18. Wojciech Szyda, Fausteria (powieść antyhagiograficzna), Warszawa 2012.
  Siódmy tom serii „Zwrotnice czasu” wpisuje się w szeroko rozumianą konwencję fantastyki religijnej, w której pojawiają się także elementy historii alternatywnej. „W powieści Szydy świat alternatywny wyłania się chwilami spod świata naszego i jest to świat straszny, jakieś stalinowskie piekło obozów, tortur, głodu i terroru. Początkowo nie rozumiemy, skąd on się wziął, sprawę wyjaśnia jedno zdanie starego księdza na cmentarzu. Na wezwanie «Módlcie się do świętej Faustyny», ksiądz odpowiada «Nie było żadnej świętej Faustyny». Tak więc wyglądałby nasz świat, gdyby nie modlitwa i ofiara Faustyny. Tak święci zmieniają świat, tak przestawiają zwrotnice” – pisze o książce Lech Jęczmyk.
 19. Zbigniew Wojnarowski, Pióra albo sekretna historia literatury polskiej, Warszawa 2015.
  Oczym może opowiadać sekretna historia literatury polskiej? Opowieści o tym, że Rej był alkoholikiem, Wokulski miał nieślubne dzieci, a Słowacki był kochankiem Balladyny to nie są sekrety. To rzekome kulisy literatury, najczęściej załgane. Ta sekretna historia opowiada o śnie, a raczej o szeregu snów, jakie śnimy na jawie, gdy patrzymy na nasz kraj. I nigdy nie wiemy, czy to rzeczywiście nasze własne sny, czy też zostały nam podstępnie podrzucone przez tych, którzy mają władzę nad naszymi rojeniami i koszmarami – czyli przez autorów starych książek i przez ich bohaterów.
 20. Zbigniew Wojnarowski, Miraż, Warszawa 2011.
  „Miraż” to książka utrzymana w konwencji horroru i thrillera, która stawia poważne pytania o Polskę w ubiegłym stuleciu – stuleciu wojen totalnych, zadekretowanego kłamstwa i zbrodniczych systemów politycznych. Podważa też naszą bezpieczną wizję kina. Co by było, gdyby akcja uwieczniona okiem kamery działa się bez wiedzy reżysera i widza w równoległym świecie? Co dzieje się z bohaterami filmów, kiedy kończy się seans?

KATALOG PUBLIKACJI (PDF)


Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater bierze udział w projekcie Zaczytany Dom Kultury 2018 Narodowego Centrum Kultury.

Skip to content