Finisaż wystawy prac Agnieszki Półroli (5 października 2019), fot. Zbigniew Burda

Agnieszka Półrola wystawa, fot. Zbigniew Burda

Finisaż wystawy prac Agnieszki Półroli odbył się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 5 października 2019 roku.

Agnieszka Półrola ur. 1967 roku. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach. W 2004 otrzymała tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: grafika, w swojej macierzystej uczelni. W 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJD. Prace swoje prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Skip to content