Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem (4 kwietnia 2018), fot. Marcin Szczygieł

Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem (4 kwietnia 2018), fot. Marcin Szczygieł

Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie.

Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem odbyło się 4 kwietnia 2018 roku. Prowadził je Michał Wilk. Zdjęcia wykonał Marcin Szczygieł.

Adam Regiewicz to doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor nadzwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; obecnie dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, kierownik Zakładu Teorii Literatury oraz Pracowni Komparatystyki Kulturowej AJD, członek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, m.in. transkulturowym badaniem średniowieczności (mediewalizm), semiotyką i antropologią audiowizualności i nowych mediów oraz relacjami chrześcijaństwa i zjawisk kultury współczesnej, a także antropologią odgłosów i retorycznością teorii literatury. Autor książek, m.in. Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej (2011), Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów (2014), Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu) (2015), Kerygmatyczne figury interpretacji (2016). W 2017 roku ukazały się dwie kolejne jego książki: debiutancka powieść Kamienica przy antycznej oraz Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropach kryminału, publikacja naukowa poświęcona powieściom tego gatunku. Parę lat temu współprowadził cykl „Częstochowa do kryminału”, poświęcony częstochowskim twórcom powieści kryminalnych. Mieszka w rodzinnym Zabrzu. Jego prywatą pasją jest muzyka, czego efektem są liczne projekty muzyczne, w które angażuje siebie oraz swoje dzieci.

Skip to content