Literacki Piątek Wymiana Książek fot Marcin Szczygieł

Spotkanie autorskie z Ryszardem Stefaniakiem

„Matka i Serce Syna na wileńskiej Rossieˮ to książka Ryszarda Stefaniaka. Spotkanie z autorem odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 13 maja 2022. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp na spotkanie jest wolny i bezpłatny.

Ryszard Stefaniak jest autorem książki „Matka i Serce Syna na wileńskiej Rossieˮ. Rozmowa z autorem na temat publikacji odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 13 maja 2022. Początek wydarzenia o 17:00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny i wolny.

Ryszard Stefaniak

Ryszard Stefaniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, doktor honoris causa Regionalnego Instytutu Gospodarki i Ekonomiki w Kirowogradzie, nauczyciel historii, członek honorowy Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.

Jest autorem kilkunastu książek historycznych, między innymi „Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej a Jasna Góra Zwycięstwaˮ, „Częstochowa i Jasna Góra a Józef Piłsudski i jego ideeˮ, „Częstochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w latach 1935-1939ˮ, „Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce do 1939 rokuˮ, „Ludwik Jażdżewski 1838-1911ˮ, „Dziesięciolecie Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej 1920-1930ˮ, „Paulin z Budzynia O. Eustachy Rakoczy Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległościˮ, „O Niepodległą i Katolicką Polskę. Wybrane kazania i modlitwy o. Eustachego Rakoczego ZP 1968-2010ˮ.

W latach 1991-2017 był autorem książek i artykułów poświęconych dziejom ruchu harcerskiego w Częstochowie i na ziemiach polskich, między innymi „Harcerstwo częstochowskie na jubileuszowym zlocie w Spale 11-25 lipiec 1935ˮ, „Szkice z dziejów harcerstwa częstochowskiego 1911-1995ˮ, „Materiały do historii i tradycji harcerstwa częstochowskiegoˮ, „Częstochowska Chorągiew ZHP. Zarys dziejów 1975-1992ˮ, „Z dziejów ruchu harcerskiego w Częstochowieˮ.

W Latach 2011-2017 był autorem cyklu poświęconego Honorowym Obywatelom Częstochowy (Ryszard Kaczorowski, Jan Paweł II, Marie Therese i Pierre Chaubon). Jest współautorem książek „Nauczyciel zjednoczonej Europy a wyzwania edukacyjneˮ, „Zygmunt Rolat Honorowy Obywatel Częstochowyˮ, „Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie teoretycznym i praktycznym – refleksja pedagogicznaˮ oraz autorem ponad 30 publikacji naukowych z dziedziny historii i pedagogiki w publikacjach krajowych i zagranicznych.

W ramach realizowanych projektów edukacyjnych, poświęconych najnowszej historii Częstochowy, jest współredaktorem publikacji: „Częstochowa 1926-1914ˮ, „Częstochowa w XX-leciu międzywojennymˮ, „Częstochowa w czasie II wojny światowejˮ, „Częstochowa a Obrona Lwowaˮ, „Częstochowianie w marszu do Niepodległejˮ.

Ponadto brał udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych problematyce historii współczesnej oraz opieki i wychowania. Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznaczenia organizacji społecznych i stowarzyszeń, między innymi Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoriaˮ, Medal „Pro Patriaˮ, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP. Z kolei za zasługi w pracy zawodowej wyróżniony został Nagrodą Kuratora Oświaty (1993, 2000) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (1994).

Wytyczne sanitarne

Aktualnie w Ośrodku Promocji Kultury dotychczasowe zasady sanitarne już nie obowiązują. Wstęp do instytucji jest wolny.

___
fot. Marcin Szczygieł

Skip to content