Pilarski_Przemysław_Częstochowam_okładka

Przemysław Pilarski z promocją książki w Ośrodku Promocji Kultury

Ośrodek Promocji Kultury zaprasza na spotkanie autorskie z Przemysławem Pilarskim, który zaprezentuje twórczość z najnowszego tomu poetyckiego zatytułowanego Częstochowam się w Twej dłoni. Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2018 o godzinie 18.00.

Tom zatytułowany Częstochowam się w Twej dłoni to wydany w 2018 roku zbiór wierszy częstochowskiego poety, Przemysława Pilarskiego. Na całość składa się kilkadziesiąt utworów z lat 2014-2018, poruszających różnorodne tematy, jednak głównie kwestie egzystencjalne, dotykające relacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością, z innymi ludźmi czy z nim samym.
Przemysław Pilarski jest częstochowianinem, Synem Jury Krakowsko-Częstochowskiej – jak sam siebie opisuje; jest poetą, który tworzy od 13. roku życia, zafascynowanym twórczością Cypriana Kamila Norwida. Publikował w miesięczniku “Sztuka Osobowa”, “Gazecie Myszkowskiej”, “Gazecie Częstochowskiej”, tygodniku “Chwila dla ciebie”.

Jest Laureatem Nagrody Honorowej za prozę poetycką w VIII Międzynarodowym Konkursie Poezji Chrześcijańskiej 2015 w Opolu. W 2018 roku zakwalifikował się pod obrazy Kapituły Nagrody w Konkursie “Piórko”. W 2018 roku otrzymał wsparcie Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Interesuje się filozofią, religią, psychologią, historią, polityką i sztuką artystyczną oraz masażem. Lubi aktywny odpoczynek na łonie przyrody.

Książka Częstochowam się w Twej dłoni została wydana dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, który funkcjonuje przy Ośrodku Promocji Kultury.

Skip to content