Piotr Majewski

Opowieść o popnacjonalizmie w rytmach hip-hopu

Piort Majewski jest antropologiem i kulturoznawcą, autorem książki „Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna”. Spotkanie z autorem odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury 13 maja 2022. Rozmowę poprowadzi Mariusz Czubaj. Początek wydarzenia o godzinie 20:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Piotr Majewski jest profesorem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, zajmuje się antropologią, jest kulturoznawcą i socjologiem. W 2021 roku ukazała się jego książka „Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna”. Spotkanie autorskie w kontekście tej publikacji odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Poprowadzi je Mariusz Czubaj. Wydarzenie odbędzie się w piątek 13 maja 2022 roku o godzinie 20:00. Wstęp jest wolny i bezpłatny.

Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna

Profesor Mariusz Czubaj pisze, że „Rap w służbie narodu to opowieść o popnacjonalizmie w rytmach hip-hopu. Piotr Majewski ujmuje węzłowe problemy współczesności – powstające na styku kultury popularnej, władzy, przestrzeni symboli i bitew o tożsamość – w sposób intelektualnie frapujący, a zarazem atrakcyjny czytelniczo.”.

Z kolei profesor Krzysztof Moraczewski w recenzji publikacji pisze: „Najważniejsze jednak wydaje mi się to, że przyglądając się „tożsamościowemu” rapowi Piotr Majewski zdołał napisać książkę o najważniejszych wyborach i konfliktach polskiego społeczeństwa w ogóle. W dobie polaryzacji stanowisk i radykalizacji konfliktu, a także swoistej głuchoty na każdą wyważoną opinię, książka Majewskiego stanowi głos mocno odmienny. Autor nie przyjmuje oczywiście żadnego pozytywistycznego ideału „neutralności”, który kłóciłby się zresztą z jego Gramsciańskimi założeniami. Jego nastawienie emancypacyjne jest dobrze widoczne. Postępuje jednak wedle zasady „zrozum, zanim osądzisz”, starając się ukazać całą komplikację polskiej sytuacji. Nie tylko więc ze względów naukowych, ale też i dla przyczyn społecznych jest książka bardzo cenna dla każdego, kto chciałby po pierwsze zrozumieć, co się dzisiaj właściwie dzieje z polskim społeczeństwem.”.

Książka ukazała się w 2021 roku w Wydawnictwie Naukowym Scholar przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Piotr Majewski

Piotr Majewski – kulturoznawca i socjolog, doktor habilitowany, profesor w Katedrze Kultury i Mediów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Naukowo zajmuje się antropologią oporu, antropologią sportu, socjologią muzyki popularnej oraz problematyką etniczności i nacjonalizmu. Autor książek „Re-konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku” (2013), „Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna” (2021), współautor monografii „Być narodem? Ślązacy o Śląsku” (2012), „Historia mówiona polskiego kulturoznawstwa” (2017), „Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej” (2019), „Teaching History. Celebrating Nationalism. School History Education in Poland” (2022) oraz ponad trzydziestu artykułów opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Wytyczne sanitarne

Aktualnie w Ośrodku Promocji Kultury dotychczasowe zasady sanitarne już nie obowiązują. Wstęp do instytucji jest wolny.

___
fot. z archwium prywatnego autora

Skip to content