Anita Pawlak-Zygma i Marian Grotowski

Marian Grotowski (27 stycznia 2023)

Spotkanie autorskie z Marianem Grotowskim odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 27 stycznia 2023 roku w ramach cyklu Literacki Piątek. Spotkanie prowadziła Anita Pawlak-Zygma, podczas wydarzenia wystąpił Chór Romantica z Radomska.

Marian Grotowski – pisarz i poeta, urodzony w 1956 roku w Radomsku, gdzie mieszka do tej pory. Był członkiem i przewodniczącym literackiej grupy PONAD. Jest współtwórcą i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku. Stowarzyszony w Klubie Pisarza, jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Twórca kilku spektakli o tematyce patriotycznej. Za swoją działalność dla krzewienia ptriotyzmu w 2020 roku został odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości. Powieść historyczna „Włodkowic” to jego najnowsza pozycja.

Skip to content