Łukasz Suskiewicz czytajcy fragment swojej książki

Łukasz Suskiewicz (3 czerwca 2022), fot. Justyna Tomorowska-Kwasek

Spotkanie autorskie z Łukaszem Suskiewiczem odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 3 czerwca 2022 roku. Spotkanie prowadził Sławomir Domański. Autorką fotografii jest Justyna Tomorowska-Kwasek.

Łukasz Suskiewicz – prozaik, autor książek: Egri Bikaver (2009 Wyd. Forma), Zależności (2015 Wyd. Forma), Mikroelementy (2016 Wyd. Forma). Prozę publikował na łamach m.in. „Akcentu”, „Frazy”, „Kresów”, „Twórczości”, „Tygla Kultury”, „Fabularii”, „Elewatora”, „Afrontu”, „Helikoptera” oraz w antologiach współczesnych polskich opowiadań Wydawnictwa Forma (2008, 2011, 2014) i tomie Przewodnik po zaminowanym terenie. Helikopter – antologia tekstów z lat 2011-2015 (2016). Mieszka w Częstochowie.

Skip to content