Dezoksyrybonukleinacja. Wernisaż wystawy Michała Szumlasa (8 lutego 2020), fot. Łukasz Kolewiński

Wernisaż wystawy Michała Szumlasa odbył się 8 lutego 2020.


Michał Szumlas urodził się w 1998 roku w Częstochowie, ukończył Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w klasie o profilu ceramiki artystycznej, otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Od 2017 roku studiuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku rzeźby. Uczestniczył w wielu plenerach artystycznych i konkursach, jest również stypendystą Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

Skip to content