„Zbisław Janikowski rozmawia z…” – spotkanie z Jackiem Tomczykiem

tomczyk

10 kwietnia zapraszamy o godz. 18.00 na kolejne spotkanie w cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z…”. Gościem będzie Jacek Tomczyk, jeden z założycieli i urzędujący prezes Zarządu Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, świętującego tej wiosny dziesięciolecie. Rozmówca gospodarza cyklu jest też jednak działaczem opozycji, byłym prezesem DKF „Rumcajs” i chodzącą historią macierzystej Politechniki Częstochowskiej.

Już  jako uczeń LO im. R. Traugutta w Częstochowie w 1968 r. kolportował w szkole ulotki marcowe z Warszawy, które skonfiskował mu dyrektor i przeprowadził z nim rozmowę dyscyplinującą. 1969-1972 był w ZSP, 1971-1972 przewodniczył Radzie Wydziału. Absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Częstochowskiej (1974). Od 1975 pracownik naukowy PCz. W okresie: 1969-1993 członek Rady DKF Rumcajs, 1977-1981 prezes. W latach 1973-1983 członek Rady Federacji Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 1976 roku do 1980 w ZNP.

Od 1980 w „Solidarności”, w X 1980 członek Grupy Inicjatywnej, od X 1980 zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przewodniczący KZ. W XI 1980 uczestnik regionalnego protestu w klubie Ikar w Częstochowie. W 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, od VI 1981 członek ZR, etatowy kierownik Biura ZR, wydawca „Biuletynu Regionu Częstochowa”, regionalny kolporter „Solidarności”, jednocześnie pełnił funkcję ogniwa w ogólnopolskiej sieci teleksowej „Solidarności”.

13-14 XII 1981 uczestnik zebrania działaczy na Jasnej Górze. 15-16 XII 1981 przesłuchiwany w KW MO i zatrzymany w areszcie. W II 1989 uczestnik reaktywowania KZ, od 1991 członek KZ, 1991-1994 wiceprzewodniczący. 1989 mąż zaufania Regionalnego KO w dzielnicowej komisji wyborczej. 1989-1995 prezes Klubu Pilotów Wycieczek Zagranicznych ABT Almatur w Częstochowie. 1990-1996 członek Senatu Politechniki (przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi). Od 2006 współzałożyciel i prezes Zarządu Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony działacz Kultury (1981). Kilkakrotne wnioski Federacji DKF w Warszawie o przyznanie Złotego Krzyża Zasługi w latach 1986-1989 blokowane były przez KW PZPR w Częstochowie.