Wernisaże wystaw

Klimczak

W piątek 11 stycznia o godz. 17 zapraszamy na wernisaż dwóch wystaw (równoległych): zbiorowo, twórcy skupieni w Grupie „Werniks” oraz indywidualnie malarstwo Jerzego Klimczaka.
„Werniks”: Ewa Bera, Danuta Gandor, Jadwiga Famuła, Ewa Kabus, Alina Kwiatkowska, Urszula Królikowska, Alicja Nowak, Ewa Machnik, Maria Marczak, Krystyna Małaszyńska, Wiesława Strzelczyk, Wanda Tkacz, Bożena Markowska, Dorota, Związek, Zygmunt Famuła.