Warsztaty tańca dawnego

DSC_0300

Zespół Tańców Dawnych „Secoli di Danza”, to grupa ludzi z Częstochowy, których jednoczy wspólna pasja. „Secoli di Danza” z włoskiego znaczy taniec wieków. Zespół Tańców Dawnych w obecnej formie istnieje od około 2 lat i skupia w swych szeregach wszystkich, którzy lubią spędzać kreatywnie czas. Grupę można zobaczyć na różnego rodzaju wydarzeniach zarówno w Częstochowie, jak i w innych miastach Polski. Podczas warsztatów grupa odtwarza tańce z różnych epok, zaczynając od XV wieku, a na XIX wieku kończąc. Dla biorących udział w zajęciach ważna jest także ówcześnie obowiązująca etykieta. W trakcie warsztatów można nauczyć się m.in. branli, walców, czy kontredansów pochodzących z minionych epok. Zespół taneczny cały czas się rozrasta, z każdym rokiem podnosząc poziom swoich umiejętności i wiedzy w zakresie rekonstrukcji historycznej. Zajęcia prowadzi Sara Rykała. W warsztatach tańców dawnych, może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku czy umiejętności tanecznych. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 20:00 w OPK „Gaude Mater”.

Tańce średniowieczne znane są tylko z opisów, gdyż nie zachowały się niemal żadne wskazówki dotyczące kroków i ich kolejności. Najstarsze traktaty taneczne pochodzą z XV wieku. Umiejętność tańca szybko stała się obowiązkiem na dworach europejskich. Pierwsze tańce dworskie pochodziły od ludowych – próbowano jednak nadać im pewnego spokoju, porządku, a wręcz dostojności. Na dworach wszak nie wypadało tańczyć „do utraty sił”, skakać, tupać czy też klaskać. Tańce chłopskie stanowiły jednak przedmiot fascynacji możnych i wielką rozrywką była już sama obserwacja ludowych pląsów. Wpływy te były jednak dwustronne- tańce dworskie również przenikały do kultury chłopskiej, a prosty lud nadawał im większej skoczności. W późniejszych epokach taniec odgrywał coraz większą rolę. Zdolności taneczne były równie istotne, co umiejętności władania bronią.