„Układanie wyobraźni” – wieczór poezji Tadeusza Luterka

układnie

10 maja o godzinie 18:00 zapraszamy serdecznie na wieczór poezji Tadeusza Luterka – „Układanie wyobraźni”, spotkanie z autorem poprowadzi Elżbieta Wróbel – Prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza – Oddział w Częstochowie.

Tadeusz Luterek – ur. 26 sierpnia 1939 r. w Bychawie w woj. lubelskim. Od 1947 r. mieszka w Częstochowie.

Debiut poetycki w Magazynie Regionalnym „Nad Wartą”. Drukował w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Należał do Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”.

Wydał pięć tomików wierszy:

„Nie zerwę kwiatków” w Wydawnictwie PAULINANUM (2010),

„Posłowie. Pokłosie. czyli o urodzajach duszy” (2013),

„50 regularnych wierszy i wierszyków * wiersze pozostałe” (2014),

„Umiarkowanie, śpiewnie” (2014),

„Zakola, wiatry wschodnie, refleksy” (2015),

„Lirykon. Strofy wieczorne.” (2016),

w Częst. Wyd. Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”.

Jest również autorem książek:

„Prawda wiary. Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża: (2013) wydanej w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym oraz „Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i uścisku.” (2014) wydanej w Wyd. Diecezjalnymi Drukarni w Sandomierzu.