Spotkanie z Przemysławem Czaplińskim w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!

22450407_892904314200843_564574557_o

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” zaprasza na spotkanie z  Przemysławem Czaplińskim, które odbędzie się 20 października w godz. 16:30 – 18:00. Wydarzenie  organizowane jest w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Zebrani goście będą mieli okazje wzbogacić swoje kompetencje z zakresu literatury. Tematem spotkania będzie współczesne pisarstwo oraz zachodzące w nim zmiany.

Przemysław Czapliński urodził się 6 listopada 1962 roku w Poznaniu. Tam rozpoczął swoją karierę naukową. Jest on absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1992 roku zdobył tytuł naukowy doktora, habilitował się w 1998 roku. Natomiast rok później uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Na wspomnianym uniwersytecie pełni funkcję kierownika Pracowni Krytyki Literackiej. Jego działalność naukowa została doceniona licznymi nagrodami. Przemysław Czapliński jest autorem wielu publikacji, do których należą przede wszystkim teksty krytycznoliterackie. „Poruszona mapa” (Kraków 2016) to jedna z najnowszych publikacji Czaplińskiego.