Seminarium muzykologiczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej ‚Gaude Mater’

Zapraszamy dyrygentów chórów, muzyków i muzykologów do udziału w wykładach.