Promocja pracy „Płk Michał Kamiński Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari”

Doktor nauk humanistycznych Ryszard Stefaniak, zarazem historyk, pedagog i wiceprezydent Miasta Częstochowy, prezentuje swoją kolejną publikacje książkową. Promocja pracy „Płk Michał Kamiński Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari” odbędzie się 29 maja o godz. 18 w sali widowiskowej OPK. Wstęp wolny.
– Niniejsza książka jest zapisem drogi życiowej, dokonań zawodowych i żołnierskiej służby płk Michała Kamińskiego – pisze autor. – Powstała w oparciu o osobiste dokumenty, pamiątki, fotografie, cenne z historycznego punktu widzenia oficjalne dokumenty, zgromadzone w domowym archiwum pułkownika. Dopełnieniem treści zawartych w publikacji jest wspomnienie Michała Kamińskiego w czasie udzielonego Markowi Kępińskiemu wywiadu radiowego.  Dla mnie osobiście ta książka to podziękowanie za szlachetne serce, zawsze wierną pamięć i przyjaźń, jaką płk Michał Kamiński mnie obdarzył.
Ryszard Stefaniak jest absolwentem pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach); jest również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia. Od 1988 roku pracował jako nauczyciel, od 1997 do 1999 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16, a od 1999 do 2011 – dyrektorem Gimnazjum nr 16. Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Jest autorem licznych publikacji, także kilkunastu już książkowych, dotyczących m.in. historii harcerstwa, Jasnej Góry, Józefa Piłsudskiego oraz Jana Pawła II. Już w drugiej kadencji jest zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy.