Promocja książki Porucznika Harcmistrza Edwarda Szostaka pt. „Odeszli na wieczną wartę”

fotka

OPK „Gaude Mater” zaprasza na promocję książki Porucznika Edwarda Szostaka pt.: „Odeszli na wieczną wartę”, która odbędzie się 22 listopada o godz. 18:00.

Porucznik harcmistrz Edward Szostak (pseudonim Olek) – urodził się 7 października 1931 roku w Częstochowie. Wspólnie z rodzicami Barbarą i Aleksandrem oraz siostrami Barbarą i Haliną, mieszkał w okolicach Rynku Wieluńskiego. Od marca 1945 roku związany był z 9. Częstochowską Drużyną Harcerską im. Jana Kilińskiego. Cztery lata później włączył się w działalność Nielegalnej Podziemnej Organizacji Wojska Polskiego AK. W wieku 19 lat (sierpień 1950 r.) został skazany przez rejonowy Sąd Wojskowy w Katowicach na 12 lat więzienia. Jako więzień polityczny przeżywał gehennę, trwało to sześć i pół roku, bo właśnie 5 marca 1957 roku w wyniku amnestii ponownie odzyskał wolność. Jeszcze w 1957 roku powrócił do swojej działalności w ZHP. Zajmował się organizacją 9. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej oraz 29. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza. W tym samym czasie rozpoczął również swoją działalność zawodową jako pracownik fizyczny w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego. Działania Edwarda Szostaka w ZHP zostały docenione, o czym świadczyć mogą ważne funkcje jakie w nim pełnił: komendant szczepu, przewodniczący kręgu instruktorów, zastępca komendanta Hufca ZHP.
Porucznik harcmistrz Edward Szostak jest inicjatorem oraz organizatorem obchodów jubileuszowych ZHP, uroczystości patriotycznych. Ponadto z jego inicjatywy organizowane są również imprezy oraz turnieje sportowe dla młodzieży a także ogólnopolska pielgrzymka ZHP na Jasna Górę. Harcerstwo jest także tematem jego twórczości, jest autorem książki „W kręgu historii i harcerskich tradycji”, „Harcerstwo polskie u stóp Jasnogórskiej Pani 1920 – 1977” oraz współautorem „Z dziejów ruchu harcerskiego w Częstochowie”. Jego publikacje w lokalnej prasie zawierają kilkadzisiąt biografii częstochowskich harcerek i harcerzy.
Ponadto Edward Szostak jest członkiem Związku Więźniów Politycznych oraz Honorowym Członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Jest kombatantem. Jego działalność i zasługi społeczno-polityczne zostały docenione, przyznanymi mu wyróżnieniami i odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami, Krzyżem Niezłomnym, Krzyżem Więznia Politycznego, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego.