Promocja książki Małgorzaty Rabędy „Liryka Karola Wojtyły lat 1938 – 1978 i jej literacko – filozoficzne inspiracje”

800_20170730150511_524_35e16_3

Promocja książki Małgorzaty Rabędy „Liryka Karola Wojtyły lat 1938 – 1978 i jej literacko – filozoficzne inspiracje” odbędzie się już 6 grudnia o godz. 18:00 w OPK „Gaude Mater”.

Małgorzata Rabęda urodziła się 22 września 1974 roku w Częstochowie. Literaturoznawca, tłumacz, germanista, kulturoznawca. Jest absolwentką Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Publikowała m.in. dla czasopisma naukowego „Lumen Poloniae”.

„Poniższe opracowanie stawia sobie za cel rozstrzygnięcie następujących pytań badawczych: W jakim nurcie sytuuje się liryka Karola Wojtyły i jaki jest jej charakter? Jakie zagadnienia są obecne w jej twórczości? Do jakich tekstów sięga i nawiązuje autor? Co stało się, lub co mogło stać się inspiracją do powstania poszczególnych utworów oraz poruszanej tematyki? Czy dzieło poetyckie Karola Wojtyły ma związek z jego biografią oraz czy inne obszary działalności jak na przykład praca duszpasterska, praca wykładowcy na KUL-u miały także wpływ na powstawanie twórczości lirycznej i wreszcie, czy jego dzieło poetyckie było równie nowatorskie jak styl kierowania Kościołem katolickim, który rozpoczął w 1978 r.”

/fragment wstępu/