Promocja książki „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego”

Zaproszenie promocja książki str 4

11 stycznia o godzinie 17.00 zapraszamy na promocję książki pt. „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka, wydanej we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła II. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, absolwent pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Jest  również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia.

Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Jest autorem licznych publikacji, także książkowych, dotyczących m.in. historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego oraz Jasnej Góry.