Profesor Kisiel o Haśce

H_po

Świętujemy 50. rocznicę śmierci Haliny Poświatowskiej. W wigilię tego jubileuszu na zaproszenie Instytutu Filologii Polskiej AJD oraz Ośrodka o życiu i twórczości poetki zgodził się opowiedzieć prof. Marian Kisiel – zarówno badacz literatury, jak i poeta. Spotkanie z nim rozpocznie się 10 października o godz. 17.00 w sali OPK. Po nim zaplanowano krótki występ wokalny Barbary Wierzbickiej w piosenkach do wierszy Poświatowskiej, z akompaniamentem Jacka Stawiarskiego.

Marian Kisiel kończył polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w 1986. Tutaj obronił doktorat w 1991 r („Twórczość Adama Czerniawskiego”). Habilitację uzyskał w 1999 na podstawie dorobku naukowego oraz publikacji książkowej „Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce”. Od 2000 profesor Uniwersytetu Śląskiego, tytuł naukowy profesora otrzymał w 2004, od 2007 jest profesorem zwyczajnym. W 2015 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od początku związany z Uniwersytetem Śląskim, pracownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (od 2002 kierownik tego zakładu). W latach 1996-2002 zastępca dyrektora, w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W latach 2008-2016 prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2004), a także wielu towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego. Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, członek zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Katowicach. Przewodniczący Komitetu Okręgowego w Katowicach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przewodniczący i członek rad naukowych czasopism, m.in. „Logopedia Silesiana”, „Narracje o Zagładzie”, „Śląskie Studia Polonistyczne”. Członek komitetów naukowych kongresów polonistycznych (krajowych i zagranicznych). Wykładał gościnnie na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Bari, we Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Opawie, Pietrozawodsku, Sankt-Petersburgu, Rzymie, Sztokholmie, Toronto, Nowogrodzie Wielkim. Od czasów studenckich współpracownik wielu czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. W roku 1987 został zastępcą redaktora naczelnego almanachu „Kwartał”. W latach 1995-2003 był kierownikiem działu krytyki i eseju, a od 2017 jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”.