„Poloniści Częstochowy”

Poloniści net

15 marca o godzinie 18:00 zapraszamy wraz z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza na spotkanie z cyklu „Poloniści Częstochowy”, które poświęcone będzie Józefowi Wójcickiemu, prowadzenie: Elżbieta Wróbel i Ewelina Dziewońska-Chudy.

Józef Wójcicki – pedagog, autor prac popularno-naukowych, działacz społeczny. Prze wiele lat był  wiceprezesem Towarzystwa  Literackiego im. A. Mickiewicza, a w latach  1988-92 pełnił funkcję prezesa; organizował sesje popularnonaukowe, spotkania teatralne, wygłaszał odczyty, publikował. Był autorem artykułów o Żeromskim, Sienkiewiczu, teatrze, sztuce, zajmował się również historią Częstochowy.