„Poloniści Częstochowy”

gustaw

17 maja o godz. 18:00 wraz z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza Oddział w Częstochowie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Poloniści Częstochowy”, które tym razem zostanie poświęcone postaci Gustawa Grackiego; prowadzenie: dr Edyta Sadowska, mgr Ewelina Dziewońska-Chudy.
Gustaw Gracki – urodził się 11 listopada 1927 roku w Niehniewiczach w województwie Nowogródek ( obecnie tereny Białorusi ). Na Kresach spęził dzieciństwo. W 1941 r. po zbombardowaniu przez Niemców Nowogródka jego rodzina przeniosła się do Warszawy.
Tam brat matki Edward Podlewski, porucznik o pseudonimie Napier ( zginął przestrzelony kulą snajpera niemieckiego 1 sierpnia 1944 r. ) wciągnął najpierw brata – Zbigniewa ( pseudonim Graf albo Tur , a następnie Grackiego Gustawa w struktury Armii Krajowej. Chłopiec walczył w powstaniu do jego upadku, potem trafił do obozu jenieckiego w Brunswig.
W 1949 roku wrócił do kraju. Podjął naukę w Gimnazjum dla Pracujących na ul. Kościuszki 8, które prowadził wtedy prof. Józef Steczko. Maturę uzyskał w 1949 roku. W tym samym roku zdecydował się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Egzaminy wypadły pomyślnie i rozpoczął naukę na studiach. W czasie studiów pracował jako wychowawca w Krakowie w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym dla chłopców ( 01.11.1950 – 14.08.1954 r. ). 30 czerwca 1953 roku zawarł związek małżeński.
Po 3 latach studiów został skierowany jako jeden z pięciu z tego roku na studia magisterskie, które ukończył 12 marca 1954 roku. Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy i został skierowany do Częstochowy do TPD 1 ( późniejsze LO im. A. Mickiewicza). W szkole tej zatrudniony był jako polonista, jednak ze względu na przeszłość w AK mógł nauczać jedynie w klasach podstawowych ( IV, VI i VIII ). W 1962 roku przeszedł do tworzącego się Studium Nauczycielskiego i tam współtworzył Wydział Polonistyczny wraz z Marią Różycką, Nadzieją Milton i Kazimierzem Kaczorowskim. W latach 1964 – 1967 Gustaw Gracki był zastępcą dyrektora SN ds. Wydziału Zaocznego. W 1967 roku podjął prace w Liceum Korespondencyjnym. W 1969 roku został zatrudniony jako zastępca dyrektora LO im. R. Traugutta. Tak  rozpoczął swój najdłuższy okres stałego zatrudnienia. Współpraca pomiędzy dyrektorami układała się znakomicie. Szkoła przezywała  renesans. W roku 1975 władze oświatowe wykorzystując niepodważalny talent pedagogiczny Gustawa Grackiego skierowały go do pracy w kuratorium jako wizytatora metodyka. Jednak przez cały czas trwał kontakt z LO Traugutta.
W 1984 roku Gracki po trzydziestu latach pracy w szkolnictwie przeszedł na emeryturę. Jednak w oświacie przepracował jeszcze do 2002 roku. Zmarł 7 czerwca 2013 roku.
Był uhonorowany m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności (1947), Odznaką Tysiąclecia (1966), Złotą Odznaką ZNP (1969), ZBOWiD, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971),
Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim.OOP.