„Poloniści Częstochowy”

polonosci

12 kwietnia o godz. 18:00 zapraszamy wspólnie z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie na spotkanie z cyklu „Poloniści Czestochowy”, które tym razem zostanie poświęcone Jadwidze Wrzaszyk i Leokadii Kołodziejczyk, prowadzenie: Agnieszka Czajkowska i Elżbieta Wróbel.

Jadwiga Wrzaszyk

Urodziła się 6 grudnia 1945 r. w Częstochowie i tu ukończyła szkołę podstawową nr 3. W 1959 r. podjęła naukę w Liceum im. J.Słowackiego, by po czterech latach nauki zdać egzaminy na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydział Filologii Polskiej. Pierwszą jej pracą w latach 1970-72 było Technikum Zawodowe dla Pracujących, a od września 1972 r. jest w Traugutcie. Była nauczycielką o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym, co pozwalało jej stosować różnorodne metody i formy zajęć. Wdrażała uczniów do samodzielnej pracy, aktywizując ich pod względem intelektualnym. Stąd też uzyskiwała ponadprzeciętne wyniki nauczania. Brała czynny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły, organizując wiele akademii i uroczystości. Od pierwszych lat nauczania starała się poznawać warunki materialne i domowe swoich uczniów. Ta wiedza wzbogacona o wiele kursów dokształcających pozwalała jej prowadzić zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie. Od roku szkolnego 1985/86 została pedagogiem szkolnym, przez kilkanaście lat umiejętnie wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i wiedzę. Przez cały czas prowadziła także lekcje języka polskiego.  Wielokrotnie nagradzana za aktywną postawę nauczycielską i pedagogiczną przez Kuratora i Ministra Oświaty, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Zmarła tragicznie 18 stycznia 2015 r.

Leokadia Kołodziejczyk

Urodziła się 26 listopada 1938 roku w Kawodrzy Górnej ( obecnie Częstochowa ). Pochodziła z rodziny robotniczej. Jej rodzicami byli Stanisław Płatek i Michalina z domu Wachelka. Od 1945 roku zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej Nr 16 w Częstochowie. Szkołę tę ukończyła w 1952 roku. Następnie kontynuowała swoją edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Częstochowie.
W 1956 roku po ukończeniu szkoły średniej zgodnie z nakazem pracy została zatrudniona w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Grodkowie województwo Opolskie. W związku z tym, że praca na tym stanowisku wymagała dodatkowych kwalifikacji na własną prośbę została zwolniona 31 grudnia 1956 roku.
Po przyjeździe do Częstochowy, z braku możliwości podjęcia pracy w oświacie, najpierw pracowała od 1 kwietnia 1957 roku w P.S.S. jako ekspedientka. Od września 1957 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Kiedrzynie. Tutaj między innymi prowadziła drużynę harcerską. W sierpniu 1960 roku wstąpiła na studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Studia ukończyła otrzymując stopień magistra filologii 14 sierpnia 1966 roku. W międzyczasie pracowała 9 1963 – 66 ) w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących. W latach 1967 – 1972 nauczała w Zasadniczej Szkole Zawodowo – Dokształcającej Nr 2. 8 czerwca 1961 roku zawarła związek nauczycielski z Tomaszem Kołodziejczykiem ( późniejszy Dyrektor LO im. J. Słowackiego ).
W roku 1972 rozpoczęła prace w II LO im. R. Traugutta. 1 maja 1973 roku otrzymała tytuł Profesora Szkoły Średniej. Liceum im. R. Traugutta stało się najważniejszym miejscem pracy. Tutaj Leokadia Kołodziejczyk dała się poznać jako znakomity nauczyciel polonista, inicjator wielu wyjazdów do krakowskich i warszawskich teatrów. Była także znakomitą wychowawczynią, nauczycielką konsekwentną, wymagającą. Na emeryturę przeszła w 1987 roku. Jednak przez następnych pięć lat była dalej zatrudniana w szkole. Jej wiedza, umiejętności jej przekazania, talent pedagogiczny – wszystko to byłe wzorcem dla młodych nauczycieli przyjętych w jej miejsce. Zmarła tragicznie 18 stycznia 2015 r.

Źródło: http://absolwent.traugutt.net/