Podsumowanie XVII Konkursu Literackiego im. Zofii Martusewicz

19 grudnia o godzinie 16.00 zapraszamy na podsumowanie XVII Konkursu Literackiego im. Zofii Martusewicz. Tematem Konkursu były słowa papieża Franciszka z bulli: „Misericordiae Vultus” – „Słowo przebaczenia niech dotrze do wszystkich, a wezwanie do doświadczenia miłosierdzia niech nie pozostawi nikogo obojętnym”. Głównym organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie. Współorganizatorami:  OPK „Gaude Mater”,, Wspólnota Gaude Mater, nauczyciele języka polskiego oraz grono wychowanków pani Profesor Zofii Martusewicz.