Orkiestra Dęta z Pławna w Altanie Parkowej

 Orkiestra Dęta z PławnaPowstanie
Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnie to połowa
lutego 1915 roku. Inicjatorem i jednocześnie fundatorem tego
przedsięwzięcia był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w Pławnie
Książę Stanisław Lubomirski.Na miejscu istnienia łaźni miejskiej
jako pozostałości okresu zaborów wybudowano remizę strażacką, w której
Orkiestra Dęta miała swoją siedzibę. Obiekt ten wykorzystywany był
również do wystawiania sztuk teatralnych, emisji kina objazdowego. W
ciągu ostatnich lat skład został znacznie odmłodzony, a co za tym idzie
zmienił się priorytet imprez kulturalno-rozrywkowych, w jakich
Orkiestra uczestniczy. Jako instytucja działająca na terenie gminy Gidle
bierze udział we wszelkich uroczystościach lokalnych powiązanych z
lokalną tradycją oraz kulturą.Od 2007 r. jest prawnie działającym stowarzyszeniem. Kapelmistrzem Orkiestry jest Adam Tomczyk.Osiągnięcia Orkiestry:•   
Uświetnienie III rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II podczas
spektaklu „Święci Nie Przemijają” – wspólne widowisko stworzone z
gwiazdami tj. Grzegorz Turnau, Andrzej Grabowski•    Udział w Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej