Misja Ośrodka Promocji Kultury ”Gaude Mater”

Upowszechnianie polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie społeczeństwa świadomego własnej tożsamości kulturowej.

CELE na 2018 rok:

– upowszechnianie światowego dorobku muzyki, a w szczególności promocja nowych polskich utworów oraz młodych kompozytorów
– promocja polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa
– promocja lokalnych twórców
– animacja społeczności lokalnej – pobudzanie mieszkańców miasta do   podejmowania własnych inicjatyw kulturalnych i obywatelskich
– tworzenie nowych form edukacji kulturalnej
– zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Częstochowy i regionu
– tworzenie płaszczyzny do prezentacji wszystkich rodzajów działalności artystycznej
– promocja miasta Częstochowy