Nowa historia książki – od manuskryptu do hipertekstu

anafora

Czy współcześnie można mówić o czymś takim jak książka? Jak pisarze wyobrażali sobie książkę przyszłości? Jak czytać literaturę cyfrową? Czy literaturę można jeść i się w nią ubierać?

Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie kursu popularnonaukowego, na który zapraszają Koło Literackie Anafora, Częstochowski Kolektyw Twórczy WyTwórnia i OPK „Gaude Mater”.

Pierwsze spotkanie zatytułowane „Nowa historia książki – od manuskryptu do hipertekstu” odbędzie się 27 marca o godz. 15:00 w sali konferencyjnej OPK i zostanie poświęcone następującym tematom:

Historia idei książki. Przemiana formy książki (remediacje i transfiguracje). Zmiany podejścia do książki, pisania, czytania, wydawania i dystrybucji książki. Jak to jest i było z tymi książkami? Czy współcześnie można mówić o czymś takim, jak książka? Jak wyglądało to na przestrzeni dziejów? Książka przyszłości, przyszłość książki.

Co to za kurs?
Literatura stanowi dość dużą część kultury, z którą mamy (i powinniśmy mieć) do czynienia na co dzień. Rozwijająca się technologia, a także nowe media, wkraczające w naszą codzienność zmieniają nie tylko nasze przyzwyczajenia oraz sposób pracy czy myślenia, wpływają również na literaturę. Właściwie od wielu dekad (nawet w czasach „przedcyfrowych”) literatura ulegała technologicznym wpływom z zewnątrz. Pojawienie się radia, kina, następnie telewizji, komputera i Internetu spowodowało, że nie tylko czytamy inaczej, ale również mamy okazję do obcowania z zupełnie innymi formami dzieł literackich oraz okołoliterackich.

Niniejszy kurs popularnonaukowy (cykl prelekcji i dyskusji) będzie więc szansą na spojrzenie na literaturę na nowo, na tę jej cześć, która jest niezauważalna, przyjmowana za oczywistość lub odrzucana, traktowana za zbyt eksperymentalną, hermetyczną i wrogą względem kultury słowa. Nowe spojrzenie na literaturę pozwoli przyjrzeć się przykładom, o których nie wiedzieliśmy bądź wiedzieliśmy niewiele. Pozwoli to na wyłowienie intrygujących, a nierzadko dziwnych przypadków. Będzie też sprzyjało zastanowieniu się nad wieloma, zasadniczo jeszcze nie rozstrzygniętymi na polu literaturoznawstwa zagadnieniami i problemami. Dzięki temu cyklowi dowiemy się tak naprawdę, czego jeszcze nie wiemy o literaturze oraz jakie tajemnice przed nami skrywa.

Kto prowadzi?
Prowadzącym kurs będzie Michał Wilk, przewodniczący Koła Literackiego Anafora, wydawca i redaktor naczelny wortalu czeKultura.pl, absolwent studiów filologicznych o specjalności dziennikarskiej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, interesujący się literaturą cyfrową oraz nowymi mediami. Ponadto członek Częstochowskiego Kolektywu Twórczego WyTwórnia, współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!, koordynator ds. promocji i mediów 13. Nocy Kulturalnej. W 2016 roku otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechnianie kultury.

Więcej informacji na temat kursu:

http://anafora.dmz.edu.pl/pomyslodzielnia/nowe-spojrzenie-na-literature/