Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

Cmentarze św. Rocha i Kule, 1 listopada, godz. 9:00-16:00.